Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ YOUTUBERS


Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον αγώνα κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας και να κολλήσει, σε πρώτη φάση, στην περιοχή του, την αφίσα που παρουσιάζουμε στην παρούσα δημοσίευση,  ας στείλει μήνυμα .στην σελίδα μας στο facebook.. Όποιος πάλι δεν μπορεί την αφισοκόλληση , ας κοινοποιήσει τουλάχιστον την εν λόγω δημοσίευση ………

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχωσι θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία

 Η σελιδα στο facebook που μπορείτε να στείλετε μήνυμα είναι ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ID ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΛΛΗΝΕΣ YouTubers

Αφίσες αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα………

 

ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS  …η ιστορία γράφετε στους δρόμους και όχι στα σαλόνια και στην βουλη……

 

 


 

2 σχόλια:

CMOLDS Mobile App Development Company in Dubai είπε...

Elevate your digital presence with CMOLDS, a leading mobile app development in Dubai. Our innovative solutions cater to diverse business needs, ensuring seamless user experiences. Trust CMOLDS to bring your app ideas to life and propel your business to new heights in Dubai's competitive market.

Ramma Foundation Repair είπε...

Ramma Foundation Repair offers expert solutions for Edmonton foundation repair, addressing structural issues with precision and reliability. Trust our experienced team to safeguard your property's foundation and ensure long-lasting stability for years to come.

Δημοσίευση σχολίου