Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

0 Βάλτε τις δημόσιες υπηρεσίες να...τρέχουν για λογαριασμό σας...

Εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, έχει ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος επιβάλλει δύο κανόνες στους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών. Πρώτον, να μην ζητούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά από τους πολίτες όταν αυτοί προσέρχονται για να διεκπεραιώσουν μια υπόθεσή τους. Και δεύτερον, να ζητούν από τους πολίτες το «πράσινο φως» ώστε να αναζητούν οι υπηρεσίες ορισμένα άλλα δικαιολογητικά για λογαριασμό τους. Στην πράξη, αυτό δεν συμβαίνει τουλάχιστον όχι πάντοτε. Πολύ απλά διότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι αντί να τρέχουν στα ΚΕΠ για να εκδώσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να ζητήσουν από τη δημόσια υπηρεσία που το απαιτεί, να το αναζητήσει μόνη της.


Υπάρχουν δύο κατάλογοι με δικαιολογητικά των οποίων μάλιστα ο σημερινός υπουργός δικαιοσύνης ζητά την επικαιροποίησή τους.
· Ο πρώτος κατάλογος περιλαμβάνει τα 40 δικαιολογητικά υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Είναι τα 40 δικαιολογητικά με τα οποία ο πολίτης δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως ανάμειξη. Μεταξύ αυτών είναι:
1. Το πιστοποιητικό γέννησης
2. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου
4. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
5. Η συνταξιοδοτική απόφαση
6. Η απόφαση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας
7. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και Β’ και
8. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Όταν λοιπόν πηγαίνετε σε μια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία όλα αυτά τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν, ο δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα να σας τα ζητήσει. Δυστυχώς, ο νόμος δεν εφαρμόζεται πάντοτε. Γι’ αυτό λοιπόν, να γνωρίζετε τον αριθμό του νόμου (διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’) και του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’)) προκειμένου να μην τρέχετε χωρίς λόγο. Για παράδειγμα, τώρα που τρέχετε να συγκεντρώσετε τα χαρτιά για να εγγράψετε το παιδί σας στον παιδικό σταθμό, δεν χρειάζεται να τρέχετε και για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα πρέπει η δημοτική αρχή που υποδέχεται τις αιτήσεις, να το βρει μόνη της.
· Ο δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει 182 δικαιολογητικά τα οποία οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να αναζητήσουν εσωτερικά εφόσον εξασφαλίσουν τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου. Αναφέρουμε τα κυριότερα:
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος
2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ προκειμένου να γίνει θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την εφορία
3. Βεβαίωση για την ισοτιμία τίτλων σπουδών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
4. Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου