Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

0 ΠΟΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ;; ΟΡΙΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

Εδώ και 5 χρόνια μας κοροϊδεύουν και ακόμα η σημερινή Κυβέρνηση Σύριζα - ΑΝ.ΕΛ. Εδώ και μέρες δίνουν μια δήθεν μάχη στις Βρυξέλλες και αφήνουν το κόσμο να αγωνιούν δίχως λόγος, ενώ έχουν ήδη συμφωνήσει ήδη την Γέφυρα - Συμφωνία, μ' άλλη ονομασία.

Τι είπε ο κ. Υπουργός Βαρουφάκης σύμφωνα με πρακτικά της Βουλής 9.2.2015;; [Κατεβάστε το σε Word]

  1. Η δική μας πρόταση είναι η έξης: Ούτε θα σκίσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του, λες και δεν έγιναν εκλογές.
  2. Αυτό ζητάμε να συμφωνηθεί τώρα, μια συμφωνία - γέφυρα μεταξύ του μνημονιακού προγράμματος που ισχύει και ενός νέου "συμβολαίου".
  3. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο.
Άρα το συμπέρασμα είναι πως έχουμε μια Κυβέρνηση Σύριζα - Αν.Ελ. το 70% του Μνημονίου και η ουσία είναι μια: ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, σαν να συνεχίζεται των υπογραφών τους Παπανδρέου - Σαμαρά - Βενιζέλο.

Ούτε λόγος για την Διεθνή Λογιστικός Έλεγχος Χρέους και η Διαγραφή του Χρέους και ούτε λόγος για την Κατάργηση Δανειακής Σύμβασης, όπως υποσχέθηκαν.Να γνωρίζετε πως αν ακόμα δε το έχουν πει ΠΟΥΘΕΝΑ, είναι ΕΓΚΛΗΜΑ εις βάρος της Πατρίδος μας και του Ελληνικού Λαού.

Όπως σας είπαμε με αποδείξεις και με επίσημα.

Πάμε για την Συνθήκη της Βιέννης το 1969 και η Ελληνική Δημοκρατία το έγκρινε το 1974. Είναι μια συνθήκη για το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Μπείτε εδώ: 
Συνθήκη της Βιέννης.

Για να μην μπαίνετε το κόπο να ψάχνετε ποια άρθρα είναι κατά της Δανειακής Σύμβασης, για να καταργηθεί. Ξεκινάμε:

Άρθρο 48 - Πλάνη:
"Κράτος τι δύναται να επικαλεσθή πλάνην τινά εις συνθήκην ως ακυρούσαν την συναίνεσην του όπως δεσμευθή διά ταύτης, εφ' όσον αυτή αναφέρεται εις γεγονός ή κατάστασην, την οποίαν το κράτος εξέλαβε ως υφισταμένην κατά τον χρόνον συνομολογήσεως της Συνθήκης.

Άρθρο 49 - Απάτη:
Οσάκις το κράτος ήχθη εις συνομολόγησιν συνθήκης συνεπεία δολίας συμπεριφοράς ετέρου κράτους έχοντος συμμετάσχει εις τα διαπραγματεύσεις, τούτο δύναται να επικαλεσθή την απάτην ως ακυρούσαν την δοθείσαν συναίνεσιν του όπως δεσμευθή δια της Συνθήκης.

Άρθρο 50 - Δωροδοκία αντιπροσώπου κράτους:
Οσάκις εξησφαλίσθη η έκφρασις της συναινέσεως του κράτους όπως δέσμευθή συμβατικώς διά δωροδοκίας του αντιπροσώπου του , αμέσως ή εμμέσως επελθούσης δι' ενεργειών ετέρου κράτους έχοντος συμμετάσχει τις τας διαπραγματεύσεις, τούτο δύναται επικαλεσθή την δωροδοκίαν ως ακυρούσαν την συναίνεσιν εις τα διαπραγματεύσεις, τούτο να επικαλέσθή την δωροδοκίαν ως ακυρούσαν την συναίνεσιν του όπως δεσμευθή δια της Συνθήκης.

Άρθρο 52 - Άσκησις βίας επί κράτους δια απειλής ή χρήσεως βίας:
Η Συνθήκη είναι άκυρος εαν η σύναψις της απετεύχθη διά της απειλής ή χρήσεως βίας κατα παραβίασιν των συνθηκών του Διεθνούς Δίκαιου, ως παρέχονται αύται εν τω Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 61 - Επισυμβάσα αδυναμία εκτελέσεως:
Εν μέρος εις συνθήκην δύναται να επικαλεσθή αδυναμίαν εκτελέσεως ως λόγον λήξεως της ή αποχωρήσεως εκ ταύτης έαν η αδυναμία αυτή είναι αποτέλεσμα οριστικής εξαλείψεως ή καταστροφή ενός αντικειμένου απαραιτήτου προς εκτέλεσιν της Συνθήκης.

Όλα αυτά τα παραπάνω μας δίνει το Δικαίωμα και την Δυνατότητα στην Ελλάδα μας, να μπορεί να καταγγείλει την Δανειακή Σύμβαση, χωρίς Προειδοποίηση και χωρίς Αποζημίωση.

Πάμε το επόμενο θέμα: ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ = ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Δε είπαν τίποτα απολύτως για Διεθνές Λογιστικός Έλεγχος Χρέους και η Διαγραφή του. Να γνωρίζετε πως μας δίνει το Δικαίωμα με βάση του Κανονισμού της Ε.Ε. με τον αριθμό 472/2013, που υπογράφτηκε στις 21 Μαΐου 2013.
Μπείτε εδώ 472/2013, για να διαβάσετε το Άρθρο 7 παρ. 9 και αναφέρει ως το έξης:

"Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής διεξάγουν πλήρη έλεγχο των Δημόσιων Οικονομικών τους προκειμένου να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, τους λόγους που οδήγησαν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους και να εντοπίσουν οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία"

Με λίγα λόγια πως η ίδια Ε.Ε. μας δίνει την δυνατότητα πως μπορεί να γίνει ο Λογιστικός Έλεγχος για το Δημόσιο Χρέος ενός μιας χώρας της Ε.Ε., π.χ. η Ελλάδα.

Όποτε καταλαβαίνετε με απλές αποδείξεις το πόσο φαίνονται ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ και ΠΡΟΔΟΤΕΣ ως επόμενοι. Όσα διαβάσετε τα παραπάνω για το Διεθνές Δίκαιο της Συνθήκης της Βιέννης και το Κανονισμό της Ε.Ε. με αριθμού 472/2013, που έχουν το Δικαίωμα να τα εφαρμόσουν και να υπερασπίσουν το Ελληνικό Λαό. Δυστυχώς η νέα Κυβέρνηση Σύριζα - Αν.Ελ., δε είπαν ούτε λέξη γι' όλα αυτά τα παραπάνω. Το μόνο που κάνει,είναι η δήθεν "Διαπραγμάτευση" στο Eurogroup, εδώ και μέρες μας παίζουν για το πόνο και την αγωνία του Έλληνα, καθημερινώς.

Και να μην ξεχνάμε πως όταν ήτανε αντιπολίτευση οι Σύριζα επί 5 χρόνια και οι ΑΝ.ΕΛ. επί 2,5 χρόνια, πως ποτέ δε υπεράσπισαν τον Ελληνικό Λαό με βάση του Συντάγματος το Άρθρο 86, παρ. 3 με θέμα "Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο", μόνο με 30 υπογραφές Βουλευτών, ανεξαρτήτως κόμματος και δε το έκαναν ΠΟΤΕ! Απλά άφησαν τον Ελληνικό Λαό να εξαθλιώνεται των 5 χρόνων του Κατοχικού Μνημονίου - Γερμανικού Καθεστώς.


Άρα το συμπέρασμα είναι το έξης:
Τότε Αντιπολίτευση και τώρα Κυβέρνηση Σύριζα - ΑΝ.ΕΛ., δε τήρησαν ή δε τηρούν καθόλου κατά γράμμα και κάθε λέξη από το Σύνταγμα, από το Διεθνές Δίκαιο και από το Κανονισμό της Ε.Ε. αρ. 472/2013. Γιατί όμως;; Εξυπηρετούν την Νέα Τάξη Πραγμάτων, απλά πράγματα.

Ασυμπίεστος - Έλληνες Youtubers.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου