Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

0 Χαμογελᾶ στὴν ἀναποδιὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ πορεύεται ὁ Ἄνθρωπος…


Χαμογελᾶ στὴν ἀναποδιὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ πορεύεται ὁ Ἄνθρωπος...Τὸ δάκρυ, τὰ δύσκολα, τὰ ἀνάμεικτα καὶ πολυσύνθετα προβλήματα ἦσαν πάντα στὸν πλανήτη κι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, καλούμεθα νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε. Ἐὰν ἐπιτρέπαμε σὲ καταθλίψεις καὶ σὲ αὐτοκτονικὲς τάσεις νὰ μᾶς καταβάλλουν, εἶναι βέβαιον πὼς ἀπὸ αἰῶνες πρὶν θὰ εἶχε σβήση ἡ ζωή. Γιὰ νὰ μὴν διστάσουν νὰ ἐξακολουθήσουν, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ φρικτὲς γενοκτονίες, κάποιοι σημαίνει πὼς ΟΛΟΙ μας μέσα μας κουβαλᾶμε ἀστείρευτες πηγὲς δυνάμεως, ποὺ ἀξίζει, σὲ κάθε δυσκολία μας, νὰ τὶς ἐντοπίζουμε καὶ νὰ τὶς ἐλευθερώνουμε. Διότι ὁ ἄνθρωπος στὰ δύσκολα συνήθως εἶναι …μόνος του.
Καὶ μόνον στὰ δύσκολα ἀποδεικνύεται ἡ ἀποφασιστικότης του νὰ ζήσῃ, ἤ ὄχι.

Ἐμεῖς λοιπόν, ὅσο κι ἐὰν ταλαιπωρούμεθα σήμερα, ἔφθασε πιὰ ἡ στιγμὴ νὰ ἀποδείξουμε στοὺς ἑαυτούς μας, μὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, πὼς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸν κάθε πόλεμο χαμογελαστοὶ καὶ πανέτοιμοι.
Διότι ὁ ἄνθρωπος, ὁ νικητὴς Ἄνθρωπος, δὲν φθάνει στὸ πέρας τῶν διαδρομῶν του μὲ τὸ κεφάλι κατεβασμένο.
Τὸ βλέμμα του εἶναι καθαρό, λαμπερό, γεμάτο πίστι στὸ ἀποτέλεσμα καὶ κυρίως…
ΧΑΜΟΓΕΛΑ σὲ κάθε ἀναποδιά, γιὰ νὰ πάρῃ μίαν ἀνάσα καὶ νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του ἀκόμη πιὸ ἀποφασιστικά!!!


Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ζήσουμε…
Καὶ θὰ ζήσουμε…!!!

Πηγή 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου