Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

0 Θέμα : «ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ περί θέματος έκτακτης και ζωτικής ανάγκης μου και περί συμπεριφοράς αστυνομικών»

ΠΡΟΣ : ΕΛ. ΑΣ.
1. Α.Τ. Ν. Ηρακλείου
2. ΓΑΔΑ, αρμόδιο τμήμα

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΗ : ΟΛΓΑ Γ. ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ
Εκπαιδευτική Ψυχολόγο,
Ελπίδος 29, 141 21
Αθήνα

Θέμα : «ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ περί θέματος έκτακτης και ζωτικής
ανάγκης μου και περί συμπεριφοράς αστυνομικών»Γνωστοποιώ και δηλώνω στην υπηρεσία σας ότι τυγχάνω ελλείψεως ηλεκτρικού ρεύματος λόγω παράνομης διακοπής ΔΕΗ για την οποία βρισκόμαστε στα δικαστήρια και συγκεκριμένα εν αναμονή έκδοσης αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων για την διαταγή της επανασύνδεσης του ρεύματος αφ’ ενός και αφ’ ετέρου σειρά μηνύσεων και επερχομένων αγωγών κατά ΔΕΗ.

Βεβαίως, όπως καλώς γνωρίζετε το ηλεκτρικό ρεύμα είναι είδος πρώτης ανάγκης από το οποίο εξαρτάται τόσο η φυσική επιβίωση του ατόμου μου και αυτού της θυγατέρας μου με την οποία συγκατοικώ, όσο και η επαγγελματική μου επιβίωση καθ’ ότι στο ίδιο ακίνητο διατηρώ επαγγελματικό γραφείο.

Για την εξασφάλιση λοιπόν της επιβιώσεως μου φυσικά και κοινωνικοοικονομικά έχω γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος κλειστού τύπου (δηλαδή για οικιακή χρήση, συνεπώς μειωμένου ήχου) εντός ειδικού δωματίου με επιπλέον ηχομόνωση ώστε να μην διαταράσσεται σημαντικά ούτε να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια των περιοίκων γειτόνων. 


Δηλαδή, οι εκπομπές της γεννήτριας (ήχοι-ρύποι) είναι κάτω του απαγορευτικού ορίου και συνεχίζουμε να περιστέλλουμε την κάθε εκπομπή όλο και περισσότερο με κάθε ευκαιρία, στοχεύοντας να την καταστήσουμε αμελητέα σε περίπτωση που λόγω φόρτου εργασίας και άλλων κωλυσιεργιών η δικαιοσύνη καθυστερήσει και άλλο.
Λόγω απαραίτητης χρήσης αναγκάζομαι να λειτουργήσω την γεννήτρια και για σύντομο χρονικό διάστημα εντός του ορίου κοινής ησυχίας αλλά όχι περισσότερο από την χρήση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για κέντρα αναψυχής όπως κλάμπ, καφετέριες και εστιατόρια τα οποία ούτω ή άλλως υπάρχουν στην περιοχή και οι μουσικές τους συχνά αντηχούν δυνατά μέχρι πρωίας, δηλαδή θόρυβοι που ξεπερνούν πολλαπλάσια αυτόν της γεννήτριας μου η οποία μου εξασφαλίζει προάσπιση της υγείας μου και της Ανθρώπινης μου Αξιοπρέπειας. 


Εξ άλλου, άλλες οικιακές συσκευές περιοίκων λόγω παλαιότητας, μεγέθους ή κακής συντηρήσεως εκπέμπουν θόρυβο καθ’ έξιν και όχι λόγω καταστάσεως ανάγκης όπως εγώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 ΠΚ «δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ιδίου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλον είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και την σπουδαιότητα από την βλάβη που απειλήθηκε». 


Το ίδιο και κατά το άρθρο 32 ΠΚ που αναφέρεται στην πράξη που τελεί κάποιος για να αποτρέψει τέτοιου είδους κίνδυνο. 

Επίσης σε συνδυασμό με το άρθρο 1003 ΑΚ οι περίοικοι έχουν υποχρέωση να ανέχονται τέτοιου είδους εκπομπές από γειτνιάζον ακίνητο εφ’ όσον δεν υφίστανται σημαντική εμπλοκή στην χρήση του ακινήτου τους, κάτι που σε καμμία περίπτωση δεν ισχύει για την γεννήτρια μου αφού ο ήχος εξαλείφεται στα 100 μέτρα περίπου και είναι συνεχής και βωβός, και άρα καθίσταται ως εύκολον να αγνοηθεί από τα κοντινότερα ακίνητα και εκτός τοις άλλοις είναι ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Δεδομένων όλων των ανωτέρω, και επειδή ενυπάρχει πρωτοφανής και έντονη εμπάθεια με δεδηλωμένη πρόθεση παρενοχλήσεως και καταδίωξης από γείτονες που δυστυχώς είναι είτε αμέσως απέναντι επί της οδού Ελπίδος είτε όμοροι είτε εντός του τετραγώνου 

(κάτι που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 1999 αλλά έχει κορυφωθεί με την δημοσιοποίηση των πολιτικών μου πεποιθήσεων, θέσεων και δράσεων, καθ’ ότι ευθαρσώς και ακόμα και εγγράφως μου έχουν επιτεθεί για τα πολιτικά μου φρονήματα και την ακτιβιστική μου δράση με πιο πρόσφατη την σειρά φραστικών επιθέσεων και παρακολουθήσεως από την Ιωάννα Τσαγδή του Γεωργίου η οποία ευθαρσώς και πολλάκις δήλωσε δημοσίως ότι το κάνει αυτό διότι λόγω της πολιτικής μου δράσης είμαι στοχοποιημένη και ότι θα με παρενοχλεί με κάθε πρόσφορο σε αυτήν τρόπο ως τιμωρία λέγοντας μάλιστα ότι η αστυνομία είναι με την μεριά της), 
υφίσταμαι διάφορες παρενοχλήσεις παρ’ όλη την πλήρη μου νομιμότητα, συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομίας.
Εχθές όργανα της ΕΛ.ΑΣ. ήρθαν με άκρως εχθρικό, εριστικό και εκφοβιστικό τρόπο να μου αναφέρουν την ύπαρξη καταγγελίας για «θόρυβο» χωρίς να θέλουν να μου πουν ποιος έκανε την καταγγελία (όπως έχω το Συνταγματικό αλλά και Υπερσυνταγματικό Δικαίωμα να γνωρίζω) ενώ με απείλησαν αορίστως σε σημείο που δεν ήμουν σίγουρη εάν δεν θα πραγματοποιούσαν εφόρμηση εντός της οικίας μου αφού το όργανο κραύγαζε ότι δεν καταλαβαίνω την θέση μου και θα δω τί θα πάθω. 


Αυτά παρ’ όλο που του εξήγησα γιατί είμαι νόμιμη και τον κάλεσα να κάνει τις διαδικασίες ελέγχου, κάτι που αρνήθηκε.
Δεν είναι δυαντόν να με αντιμετωπίζει η υπηρεσία σας ως ‘τρομοκράτη’ και σεσημασμένο εγκληματία ή μονίμως ύποπτο και άτομο που έχει το ελεύθερο το κάθε σας όργανο να αντιμετωπίζει ως παρία ή υπάρχουσα στην Χώρα και το σπίτι μου λάθρα με εντολή να με αντιμετωπίζουν με την πλήρη εξάντληση κάθε αυστηρότητος ακόμα και όταν δεν έχω πράξει ουδεμία συμπεριφορά που ν φεύγει από τα πλαίσια της καθημερινότητας. 


Δεν είναι δυνατόν να με πληροφορούν με αντικρουόμενες μεταξύ τους πληροφορίες περί νόμων ή να με παραπέμπουν σε ανύπαρκτους ή άσχετους νόμους για να υποστηρίξουν συμφέροντα τρίτων εις βάρος μου ή προς επιείκεια τρίτων εις βάρος μου που φτάνει ακόμα και σε πλημμελή εκτέλεση διαδικασιών που όταν την υποδεικνύω μου λεν ότι τους το επιτρέπει ο νόμος ενώ αμέσως μετά έτερος αστυνομικός το διαψεύδει εμπράκτως στην δική μου περίπτωση 

(όπως φαίνεται να έχει συμβεί στην περίπτωση εισαγγελικής παραγγελίας μου εις βάρος της Ιωάννας Τσαγδή η οποία ενημερώθηκε και απάντησε τηλεφωνικώς κατόπιν δικής της απαιτήσεως που ο επιβλέπων αστυνομικός Ευαγγελίδης δέχθηκε ενώ σε αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία της Σπυριδούλας Κωτσή εις βάρος μου που έχει αναλάβει η αστυνομικός Σουσαμλή με ενημέρωσε ότι τηλεφωνική εκτέλεση της παραγγελίας απαγορεύεται και με διέταξε να προσέλθω στο ΑΤ προς ενημέρωση, παρ’ όλο που και η ίδια παραδέχθηκε ότι πρόκειται για καταχρηστική και παράτυπη εισαγγελική παραγγελία, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και προφορική).
Τα ανωτέρω είναι ελάχιστο δείγμα και όχι το σύνολο των συμβάντων καταδίωξης και ταλαιπωρίας μου καθώς και άρνησης της νόμιμης προστασίας που απολαμβάνουν άλλοι Πολίτες, κάτι που εκτός του τρόμου και του άλγους που μου προκαλείται αποτελεί και σαφή αίσθηση ότι η προστασία μου ως άτομο και Πολίτη δεν αποτελεί μέλημα της αστυνομίας.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω

Δεδομένου ότι η κατοχή και χρήση της γεννήτριας μου είναι
πλήρως νόμιμη τόσο λόγω του σεβασμού των ορίων όσο και λόγω
της καταστάσεως ανάγκης στην οποία έχω περιέλθει χωρίς δική
μου υπαιτιότητα

Δεδομένου ότι οι περίοικοι γείτονες οφείλουν να ανέχονται
θορύβους και ρύπους που δεν διαταράσσουν την νομή των
ακινήτων τους

Δεδομένου ότι λαμβάνω και συνεχίζω να λαμβάνω όλα τα
πρόσφορα μέτρα για περιστολή και συνεχή αύξηση της
περιστολής κάθε οχλήσεως

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να διώκομαι ή να παρενοχλούμαι
ή να διάγω σε κατάσταση πολιορκίας για νόμιμη χρήση οικιακής
συσκευής επειδή γείτονες αντιτίθενται στην όποια μου ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ με πρόθεση χρησιμοποιώντας την
αστυνομία να μας αναγκάσουν να μετοικήσουμε για να
αποφύγουμε την παρενόχληση και καταδίωξη τους

ΖΗΤΩ

1. να ενημερωθεί η υπηρεσία σας για τις ανωτέρω αιτιάσεις μου και να μην ενοχληθώ περαιτέρω με ‘ανώνυμες’ καταγγελίες και άλλα τέτοιας φύσεως θέματα, λόγω του ότι με την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ σας γνωστοποιώ την κατάσταση και την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) που με καθιστά νόμιμη


2. να μην αντιμετωπίζομαι εχθρικά, μεροληπτικά και άνισα (εις βάρος μου) ούτε να καλούμαι να υποστώ άγριο τρόπο και έμμεσες απειλές από κάθε όργανο που θεωρεί ότι έχει το ελεύθερο λόγω μη καταγραφής της συμπεριφοράς του ή απουσίας μαρτύρων να μου φέρεται λες και είμαι δολοφόνος ή ‘τρομοκράτης’


3. να μεριμνήσετε ώστε οι πληροφορίες για νόμους, νομοθεσίες και εφαρμογή τους να είναι ακριβής και να μην έχω συνεχώς την ανησυχία ότι η διαδικασία που ένας αστυνομικός με πληροφορεί ότι υπάρχει ή είναι νόμιμη, έτερος ή και ο ίδιος αστυνομικός να την αναφέρει ως παράνομη σε έτερο χρόνο και τόπο, αρνούμενος να την εφαρμόσει σε οποιονδήποτε άλλο Πολίτη εκτός εμού.


4. να μου απαντήσετε εγγράφως για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε περίπτωση που θέλετε να σας προσκομίζω τυχόν στοιχεία για συμπεριφορά αστυνομικών άνιση, παράνομη και καταχρηστική να με καλέσετε εγγράφως.

Ευελπιστώ ακόμη στην ανταπόκριση της υπηρεσίας σας στις εκκλήσεις μου και στην μέριμνά σας ώστε να σταματήσει η παρενόχληση από ‘γείτονες’ που χρησιμοποιούν εσάς για τους σκοπούς τους, καταχρηστικά και δόλια.
Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου Δικαιώματός μου,

ΟΛΓΑ Γ. ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ

Αθήνα, Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου