Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

0 Φόρος σέ ὅσους ἔχουν INTERNET στό σπίτι καί συνδρομητική τηλεόραση! Πλάγιο φίμωτρο στήν ἐθνική ἐνημέρωση καί στήν πνευματική ἀφύπνιση!

Διαβάσαμε στό aorata-gegonota.blogspot.gr πώς θεωροῦνται πλέον πολυτέλεια ἀπό τό Κράτος ἡ χρήση τοῦ διαδικτύου καί ἡ συνδρομητική τηλεόραση!
Γιά τό δεύτερο, δηλαδή γιά τήν τηλεόραση, δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδιαιτέρως. Κι αὐτό, διότι ἔχουν διεισδύσει σέ αὐτήν τό ψέμα, ἡ μαζική χειραγώγηση καί ἡ διαφθορά σέ τέτοιο σημεῖο, πού καλό θά ἦταν νά πετάξουμε τήν τηλεόραση ἀπό τό παράθυρο, ὥστε νά γλιτώσουμε τίς ψυχές μας ἀπό τό καθημερινό της δηλητήριο καί νά ἀξιοποιήσουμε ὠφέλιμα τόν χαμένο καί ζημιογόνο χρόνο μας. Δικαίως ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός προφήτευσε πώς θά ἔλθει καιρός πού θά μπεῖ ὁ διάολος σέ ὅλα τά σπίτια (ἡ τηλεόραση) καί θά ἔχει τά κέρατά του πάνω στά κεραμίδια τους (οἱ κεραῖες της).
Γιά τό ζήτημα δέ τῆς τηλεόρασης, σᾶς προτείνουμε νά ἐνημερωθεῖτε ἐκτενέστερα ἀπό τά διαφωτιστικά ἄρθρα τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ πού θά βρεῖτε πατώντας στήν ἐτικέτα:
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ .


Διαβάσαμε ἀπό τό aorata-gegonota.blogspot.gr πώς ἡ ὑποτελής Κυβέρνησή μας καί τό ξενόφερτο μνημονιακό κουαρτέτο πού κάθε τρεῖς καί λίγο μᾶς ἐπισκέπτεται γιά νά μᾶς κάνει πανελλαδικῶς κουμάντο, συμφώνησαν γιά τήν φορολογία στό Διαδίκτυο καί στήν συνδρομητική τηλεόραση!

Ἀντιγράφουμε ἀπό τό σάιτ πού πήραμε τήν πληροφορία:

"Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η συμφωνία για φορολογία 5% σε κάθε διαδικτυακή σύνδεση και 10% σε κάθε συνδρομή τηλεόρασης χαρακτηρίζεται αντιαναπτυξιακή και ανεφάρμοστη.....
Το πιο σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη φορολογία θα στρεβλώσει την αγορά, καθώς πλέον οι πάροχοι προσφέρουν πακέτα πολλαπλών υπηρεσιών, π.χ. τηλεφωνίας, Διαδικτύου, τηλεόρασης, κινητής. Οι πάροχοι, επομένως, θα έχουν κάθε λόγο να προβούν σε υψηλές χρεώσεις στην τηλεφωνία και σε χαμηλές χρεώσεις στις υπηρεσίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το φορολογικό τέλος".
Θά σᾶς ἐξηγήσουμε, ὅμως, γιά ποιόν πραγματικά λόγο βάζουν φόρο, εἰδικά στό internet!
Ὁ σκοπός τῶν νεοποχιτῶν, ξενοϋποκινούμενων καί ἐνίοτε αὐτοϋποκινούμενων ἀνθελλήνων-ἀντιχρίστων κυβερνητῶν δέν εἶναι μονάχα νά ξεζουμίζουν τούς Ἕλληνες οἰκονομικά, ἀλλά νά μᾶς ἀπελπίσουν καί νά μᾶς γονατίσουν, προκειμένου νά μᾶς καθυποτάξουν: ἐθνικά, θρησκευτικά, ἠθικά, γιά ἕνα ξεροκόμματο πού μᾶς πετοῦν (πρός τό παρόν...), τό ὁποῖο φρόντισαν πρῶτα νά μᾶς τό στερήσουν (τά ζοῦμε)...!
Ὅμως, ὁ μαμωνᾶς καί ὁ διάβολος βαδίζουν μαζί. Ἤ ἀλλοιῶς, τό χρῆμα (ἡ ὑπερβολή ἤ ἡ νοσηρή ἐξάρτηση σέ αὐτό λόγῳ τεχνητῆς στέρησης-βλέπε οἰκονομική κρίση...) καί ἡ πνευματική κατάπτωση βαδίζουν μαζί, ὅπως μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Κύριος:

"Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ" (Ματθ. 6, 24).Ἑπομένως, ὁ σκοπός τῶν "πεφωτισμένων"-σκοτισμένων εἶναι ἀκόμα βαθύτερος ἤ μᾶλλον ὀρθότερα: πιό ὑπόγειος. Φοβοῦνται τήν ἀφύπνιση, τήν ἀναγέννηση, τήν ἀντίσταση καί τήν ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν! Τό διαδίκτυο μέ τά πολλά ὀρθόδοξα καί φιλελληνικά μπλόγκς, ἀποτελοῦν δυνατές καί μαζικές ἑστίες σωστῆς ἐνημέρωσης καί ἀναζωπύρωσης τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων!
Γι' αὐτό, ἔβαλαν πλώρη ὥστε νά καθυποτάξουν καί τήν σκέψη μας σέ μαζικό ἐπίπεδο! Γνωρίζουν πώς αὐτήν τή στιγμή τό μόνο Μέσο Ἐνημέρωσης ὅπου μπορεῖ ἀκόμη κάποιος νά βρεῖ ὀρθή εἴδηση γιά ὅλα τά θέματα (κυρίως γιά τά ἐθνικοπολιτικοκοινωνικά), καθώς ἐπίσης καί ὀρθή πνευματική ἀφύπνιση (θρησκευτικά ζητήματα) εἶναι τό Διαδίκτυο!
Μέ ἄλλα λόγια, φοβοῦνται ξεκάθαρα: Ἑλλάδα καί Χριστό!!!


Ἄρα, βάζουν φόρο σέ ὅλους τούς χρῆστες internet, δηλαδή σχεδόν σέ ὅλους τούς Ἕλληνες-διότι ποιός δέν ἔχει internet ἀκόμη καί στό κινητό του;-ὥστε:
νά περιορίσουν, ἀκόμα καί νά ἐξαλείψουν (λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσης) τήν εἴσοδο τῶν Ἐλλήνων στό διαδίκτυο κι ἑπομένως τήν μαζική ἐθνικοπολιτική καί πνευματική μας ἀφύπνιση!

Συνδυάστε τώρα καί μέ τήν παράλληλη νομοθεσία πού ἤδη ἔχει σκάσει σάν βόμβα γιά τό προσεχές μέλλον, σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ μπλόγκερς θά δηλώνονται μέ ὅλα τους τά στοιχεῖα (πιθανόν καί μέ ἐπιπλέον φοροεπιβάρυνση), ὥστε νά ζοῦν μέ τήν διαρκή ἀπειλή νομικῶν κυρώσεων γιά κάθε λέξη πού γράφουν καί πού δέν θά "βολεύει" τό σύστημα (σέ αὐτό τό σημεῖο μήν ξεχνᾶτε τόν ἤδη ὑπάρχοντα σέ "ἐλαφρά χειμερία νάρκη καί πρός ἀνά πᾶσα στιγμή ἔγερση καί ἐφαρμογή" ἀντιρατσιστικό νόμο ...), καί βγάλτε ἀκόμη καλύτερα συμπεράσματα γιά τά δόλια καί καθόλου ἀθῶα σχέδια τῶν ὑψηλά ἱσταμένων, ὅσον ἀφορᾶ τό Διαδίκτυο!...


Ὅπως καταλάβατε, μᾶς κυβερνοῦν δαιμονικοί ἀντίχριστοι καί ἀνθελληνικοί νόες, ἀνθρωποειδεῖς βρυκόλακες πού ρουφοῦν χρήματα ἀπό τσέπες, μυαλό ἀπό κεφάλια καί ἐλευθερία καί σωτηρία ἀπό ψυχές!


Ἀλλά "εἰ ὁ Θεός μεθ' ἡμῶν οὐδείς καθ' ἡμῶν"! Ἔχουμε Παντοδύναμο Θεό, ἀρκεῖ νά μετανοήσουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος καί νά στραφοῦμε ξανά πρός Αὐτόν πού ξεχάσαμε κι ἐγκαταλείψαμε. Γένοιτο. Ἀμήν.


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου