Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

0 Δὲν αἵρεται ἡ ἀσυλία 166 βουλευτῶν, ὑπευθύνων ἐκχωρήσεως Ἐθνικῆς κυριαρχίας!!!

Διαρκῆ (καὶ μὴ παραγραφέντα) ἐγκλήματα: 

 
 1. Ἐγκλήματα κατὰ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας
 2. Ἐγκλήματα συμμετοχῆς (συμμορίες, ἑταιρεῖες, [βλέπε καὶ ὑπεράκτιες κατὰ τῆς χώρας καὶ τοῦ δημοσίου συμφέροντος], μασσωνικὲς στοές, πολυεθνικὲς καὶ εἰσοδισμὸς μελῶν τους σὲ κυβερνητικὰ σχήματα)
 3. Ἐγκλήματα Κατοχῆς (βλέπε καὶ γερμανικὴ κατοχή, τραπεζικὴ κατοχή, τοκογλυφικὴ κατοχή, σημερινὴ κατοχή…)
 4. Ἐγκλήματα παραλείψεως (βλέπε ΕΛΣΤΑΤ, Γεωργίου, Ἐφόρων, Δικαστῶν, Δημοσίων ὑπαλλήλων, βουλευτῶν, προέδρων βουλῆς, προέδρων δημοκρατίας, κρατικῶν ὑπαλλήλων, ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς χώρας).
Τὰ διαρκῆ ἐγκλήματα οὐδέποτε παραγράφονται καί, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἀποκατασταθῇ τὸ δίκαιον, ἐκδικάζονται καὶ ἐπιβάλλονται οἱ σχετικὲς μὲ τὸ ἔγκλημα ποινές.
Μερικὰ ἀπὸ τὰ διαρκῆ ἐγκλήματα, βάσει τῆς νομοθεσίας μας, (πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ) ἀλλὰ καὶ κανόνων Διεθνοῦς Δικαίου:
 • Ἐσχάτη προδοσία (ἄρθρα παρακάτω)
 • Συμμετοχὴ σὲ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν (καὶ σύστασις συμμορίας)-ἄρθρον 187 ποινικοῦ κώδικος
 • Διατάραξις οἰκογενειακῆς-οἰκιακῆς εἰρήνης
 •  Σωματεμπορία (καθὼς καὶ ἐμπορία ἀνθρωπίνων ὀργάνων, κάτι ποὺ «ἐνομιμοποίησε» ὁ πρακτορίσκος GAP)
 • Ἁρπαγὴ (ἀπαγωγή, ἄμεσος ἢ ἔμμεσος).
 • Ἁρπαγὴ ἀνηλίκων.
 • Ἀκουσία κι ἐκουσία ἀπαγωγή.
 • Παράνομος κατακράτησις πολιτῶν (εἶτε ἀπὸ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς εἶτε κι ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ καθεστώς, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς «φοροδοτικῆς ὑποχρεώσεως» ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ καθ΄ ὅλα παράνομη «Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Εἰσπράξεων»)
 • Κατοχὴ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (βλέπε καὶ «μπαχαλάκηδες», ποὺ εἶναι UCKάδες, ὑπάλληλοι τοῦ πSoros, ὑπάλληλοι πολυεθνικῶν, δάκτυλοι ξένων πρεσβειῶν, ὑπάλληλοι τοκογλύφων καὶ μέλη Μ.Κ.Ο.)
 • Ἁρπαγὴ ἀνηλίκων (βλέπε Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν ἁρπαγὴ ἀνηλίκων ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους, σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, μὲ πρόσχημα τὴν …προστασία τους ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους!!!)
 • Πορνογραφία ἀνηλίκων (βλέπε καὶ κυκλώματα παιδεραστῶν, ἰδίως μέσα στὰ κυκλώματα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν εὐρωβουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δικαστῶν, ποὺ ἀποσιωποῦν καὶ ἀποκρύπτουν διαρκῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος).
 • Παραβίασις ὑποχρεώσεως διατροφῆς.
 Ὅλος ὁ ποινικὸς κώδιξ ἐδῶ.
Ἡ βουλὴ ἠρνήθη νὰ ψηφίσῃ τὴν ἄρσιν ἀσυλίας τῶν 166 βουλευτῶν, ποὺ τὸ 2012 ἐπεκήρωσαν τὴν «δανειακὴ σύμβασιν», ἐκχωρώντας ἐπισήμως ἐθνικὴ κυριαρχία, καταπατώντας βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, προσβάλλοντας ἐθνικὸ δίκαιον καὶ μετατρέποντας ὅλους τοὺς ἰθαγενεῖς σὲ δούλους.
Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα διέπραξαν, τὰ ὁποία παραμένουν ἐγκλήματα διαρκῆ, κατ΄ ἐξακολούθησιν (σύστασις συμμορίας) καὶ μὴ πέραν τοῦ ὁρίου τῆς ἐσχάτης προδοσίας:
 1. Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.
 2. Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
 3. Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με κάθειρξη.
 4. Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους, ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα τιμωρείται με κάθειρξη.
 5. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
 6. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Εἶναι παράλογον νὰ ἀξιώνουμε ἀπὸ τὸ διῳρισμένον μέσον (βουλευτή) τοῦ τοκογλύφου, ποὺ διέπραξε ἢ συμμετεῖχε ἢ ἐξετέλεσε τὸ ἔγκλημα, νὰ ἀποδεχθῇ τὴν συμμετοχή του σὲ αὐτὸ καὶ νὰ ἐπιβάλῃ στὸν ἑαυτόν του τιμωρία.
Ἡ ὁποιαδήποτε πρᾶξις τῶν μετεχόντων τῆς βουλῆς, ἰδίως μετὰ τὸ 2009 (παραπλάνησις μὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ ἀποσιώπησις τοῦ ἐν λόγῳ ἐγκλήματος ἀπὸ τοὺς ὁποιουσδήποτε μετέχοντες κάθε ἄλλου βουλευτικοῦ σχήματος), ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ κΥνοβουλευτισμοῦ στὴν χώρα μας, παραμένει πρᾶξις ἐσχάτου προδοσίας, ποὺ μοναδικό της κίνητρο εἶναι τὰ συμφέροντα καὶ ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἐξουσίας τῶν τοκογλύφων, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε, ἔως σήμερα, μετέχοντες τοῦ κΥνοβουλίου ἀμφεσβίτησαν τὶς μεθόδους, τὰ μέσα καὶ τοὺς τόκους τῶν δανεισμῶν. Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του μετατρέπει κάθε κΥνοβουλευτικὸ σχῆμα σὲ μέλη ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, συμμορίας καὶ τμήματα μηχανῆς κατὰ τοῦ Ἔθνους.
Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ περιλαμβάνουν κραυγές, δηλώσεις, ἀφορισμούς, ὑποσχέσεις, ἐλπιδοφορίες, καθυστερήσεις, παραπληροφορήσεις, ἀλλοιώσεις καὶ …«ἀθωώσεις» εἶναι ἁπλῶς πλαστά, παραποιημένα καὶ προσχηματικά, γιὰ νὰ χρονοκαθυστερήσουν τὶς ἀποκαλύψεις καὶ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ὁ πραγματικὸς ῥόλος τῶν μετεχόντων τῆς συμμορίας τῶν ἐγκληματιῶν κατὰ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ποὺ βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, παραμένει κυρίαρχος λαὸς τῆς χώρας.
Ὁ κομματισμὸς δέ, ἰδιαιτέρως ὁ πολυκομματισμός, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐλέγχεται σταθερὰ ἀπὸ πρόσωπα ποὺ μετέχουν σὲ μυστικὲς ἑταιρεῖες (μασσωνικὲς στοές, ἐχθρικὲς κυβερνήσεις, ἐχθρικὲς πρεσβεῖες) συνιστᾶ ἐπίσης διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, κατὰ τοῦ Δημοσίου Συμφέροντος καὶ κατὰ τῆς Ἐλευθέρας Αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν. Ἡ σύμπραξις τῆς συμμορίας τῶν 300 μὲ τὴν συμμορία τῶν Βρυξελλῶν, μαζὺ μὲ τὴν συμμορία τῶν Δικαστῶν καὶ τῶν Δημοσίων-Κρατικῶν, κατὰ τόπους, Λειτουργῶν, ἐπὶ πλέον συνιστὰ εὑρύτερα σχήματα συστάσεως συμμοριῶν, μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος πλέον, ποὺ  ἔχουν σὰν μόνιμο στόχο τους τὴν Ἐλευθερία τῶν λαῶν παγκοσμίως.
Στόχος κάθε ἐλευθέρου Ἀνθρώπου ἡ προβολή, δημοσιοποίησις καὶ ἀνάδειξις τῶν Διαρκῶν αὐτῶν ἐγκλημάτων, ἡ ἀπόδειξις τῆς συμμετοχῆς τῶν κατὰ τόπους προσώπων στὴν Συμμορία τῶν τοκογλύφων καὶ τὸ Διαρκές τους ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀποκαθήλωσις τῶν καταχραστῶν ἀπὸ κάθε θέσιν ἐξουσίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν πραιτοριανῶν τους, μαζὺ μὲ τὴν παραδειγματική τους τιμωρία.
Μία τιμωρία ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ σχέσιν μὲ θανατικὲς ποινὲς ἀλλὰ μόνον μὲ ποινὲς ἀποζημιώσεως τῶν λαῶν, μέσῳ τῆς διαρκοῦς παροχῆς ἀνταποδοτικοῦ ἔργου, πρὸς ὄφελος τοῦ συνόλου, τὸ ὁποῖον οἱ μετέχοντες τῶν συμμοριῶν κατεχράσθησαν πρὸς ἴδιον ὄφελος.
Φιλονόη

Σήμερα 01.03.2017 και  Ώρα 13.00΄ – συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας με θέμα ημερήσιας διατάξεως: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
Οι 166 είχαν κατηγορηθεί από χιλιάδες πολίτες για εσχάτη προδοσία διότι το 2013 υπερψήφισαν το Σχέδιο Νόμου  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποιήσεως της Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως», της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκολύνσεως Διαχειρίσεως Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
Πρωτοστάτες ήταν το Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ του Μίκη Θεοδωράκη, η δικηγόρος Αθηνών Ντόρα Κρητικοπούλου, ο δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών Θεοφάνης Μαλκίδης, ο πολιτευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργούλας Αλέξανδρος, και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Κασιμάτης, το κείμενο του οποίου παραθέτω στην συνέχεια. Όλες τις πληροφορίες που αφορούν την πληθώρα των καταγγελιών Εσχάτης Προδοσίας και την αίτηση συλλήψεως βουλευτών θα τις βρείτε ΕΔΩ
Σύμφωνα με τα parapolitika τα αιτήματα άρσεως ασυλίας απορρίφθηκαν και η πλειοψηφία της Επιτροπής συμφώνησε ότι οι δικογραφίες θα μπορούσαν να μην είχαν διαβιβαστεί καν στην Βουλή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Γιώργος Γεωργαντάς ήταν ένας εκ των 166, με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει ο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος είχε απουσιάσει από την ψηφοφορία του 2013 λόγω χειρουργικής επεμβάσεως στην οποία είχε υποβληθεί.
Επισήμανση: Η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει τα αυτόφωρα κακουργήματα (Άρθρο 62 Σ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου