Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

0 Τό λογότυπο-σύμβολο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου! Καί σχόλια ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (Φωτό)

 
Ἐπειδή εἴμαστε καχύποπτοι,
ὕποπτη ἡ λεζάντα τοῦ λογοτύπου τῆς Συνόδου:
"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε"...
Ὅταν, γιά παράδειγμα, ἐκ τῶν προτέρων
 ἀποκλείεται ἡ πλειοψηφία τῶν Ἐπισκόπων, 
ἤδη δέν ὑπάρχει ἑνότητα!
Ἐκτός, κι ἄν ἄλλη "ἐνότητα-ἕνωση" ὑπονοεῖται...
(βλέπε οἰκουμενισμό)!
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Μια σύνθεση εμπνευσμένη από την εικόνα της «προετοιμασίας του Θρόνου» (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ποιόν προετοιμάζουν γιά τόν Θρόνο;...Ἄν θεσπίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί "ἑνώσεις" μέ αἱρετικούς, τόν Ἀντίχριστο!) αποτελεί την βάση για τον επίσημο λογότυπο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ένας θρόνος, πάνω στον οποίο βρίσκεται το Ευαγγέλιο και το Άγιο Πνεύμα (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: θά κατέλθει τό Ἄγιον Πνεῦμα ὅταν ἡ ἐπερχόμενη Σύνοδος δρομολογήθηκε καί θά διεξαχθεῖ ἀντισυνοδικά χωρίς τήν πλειοψηφία τῶν Ἐπισκόπων, ὅταν ἡ θεματολογία εἶναι ἀντορθόδοξη καί ὅταν δέκα μέρες πρίν θά ἔχουν ὑπογράψει ἤδη τίς ἀποφάσεις; Ἰδού ἡ ἀπορία!!!)είναι τα κύρια στοιχεία του λογοτύπου της Συνόδου η οποία θα συγκληθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στην Κρήτη και παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην προσυνοδική διάσκεψη των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που θα λάβουν μέρος.

Κάτω ακριβώς από το γραφικό αναφέρεται στην αγγλική γλώσσα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» στη συνέχεια «Πεντηκοστής 2016» και τέλος το «Εις ενότητα πάντας εκάλεσε» (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: "εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε", μέ προϋπόθεση μετανοίας καί ἐκφυγῆς ἀπό κάθε ἀπιστία καί αἵρεση! Ἐλπίζουμε νά μήν διαφεύγει αὐτό ἀπό τό νοῦ τῶν Ἐπισκόπων καί "ἐνωθοῦν" μέ παπικούς, προτεστάντες καί κάθε καρυδιᾶς καρύδι πανθρησκειaκῶς καί πανοικουμενιστικῶς!). Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές  υπήρξε αντίδραση από την Εκκλησία της Σερβίας για την χρήση μόνο της αγγλικής γλώσσας. Τελικά αποφασίστηκε να προστεθούν οι ίδιες αναφορές σε όλες τις γλώσσες της Συνόδου.
Μια σύνθεση εμπνευσμένη από την εικόνα της «προετοιμασίας του Θρόνου» αποτελεί την βάση για τον επίσημο λογότυπο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου