Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

0 Ἡ Ἑλλάδα προδίδει τίς παραδόσεις της πρός χάριν τῆς Δύσης! Ἀποσπάσματα (μέ δικούς μας τίτλους) ἐκ τοῦ βιβλίου: "Οἱ ληστές τῆς Θείας διδασκαλίας", Ἰωάννου Ἐ. Ρίζου

Ἔνα ἀνεπιφύλαχτα ἐξαιρετικό Δοκίμιο στήν Ἀποτείχιση, τοῦ Θεολόγου κ. Ἰωάννου Ἐ. Ρίζου, πνευματικοῦ παιδιοῦ τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου. Σημειώνουμε ὅτι τό βιβλίο δέχθηκε ἐξαιρετικές κριτικές ἀπό γνωστούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖες παρατίθενται στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου. Ἐπίσης σημειώνουμε ὅτι ὁ κ. Ρίζος δέν εἶναι ἀποτειχισμένος (ἀκόμη τουλάχιστον).
Σᾶς παροτρύνουμε νά διαβάσετε τό πατερικότατο καί θεολογικότατο τοῦτο βιβλίο, κυρίως σέ αὐτήν τήν κρίσιμη γιά τά πνευματικά ζητήματα χρονική στιγμή πού διανύουμε, πρό τοῦ Ἀντιχρίστου καί συνάμα διολισθαίνοντας βαθύτερα στήν πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ ὁποίου θά ἡγηθεῖ ὁ τρισκατάρατος!

1. Ἡ Ἑλλάδα προδίδει τίς παραδόσεις της πρός χάριν τῆς Δύσης:
"...Στίς πρόσφατες δεκαετίες τά ἀτομικά πάθη τοῦ Ἕλληνα ἄρχισαν νά γίνονται καί συλλογικά, στοιχιζόμενα καί ὐποστηριζόμενα ἀπό μία ὁμαδική-ἐθνική συμφωνία καί ἀποδοχή.
Αὐτά τά πάθη ζητοῦσαν ἐπιτακτικά νά τραφοῦν καί μόνο ἡ πολιτιστμένη Δύση εἶχε τά κατάλληλα ἐργοστάσαι πού παρήγαγαν τήν κατάλληλη τροφή. Γιά νά ἀπολαύσουμε ὅμως τήν Εὐρωπαϊκη καί Ἀμερικάνινη (ζωο)τροφή πού ἔτρεφε τούς χοίρους μέσα μας, ἔπρεπε νά ἀρνηθοῦμε τίς ἰδέες μας καί τήν πνευματικότητα μας, δηλαδή τήν ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία, γιατί αὐτή ἡ πνευματικότητα ἀπέρριπτε ἀνυποχώρητα τίς νέες μας ὀρέξεις. Ἔπρεπε λοιπόν νά ἀπορρίψουμε τό πνευματικό μας ὑπόβαθρο κάι νά δεχτοῦμε ὅτι ἡ κουλτούρα τῆς ἡδονῆς πρέπει νά γίνει τό ἀτομικό καί ἐθνικό μας πεπρωμένο. Ἔπρεπε νά γίνουμε "προοδευτικοί", "ριζοσπαστικοί", καί "ἐξελιγμένοι" ἔναντι τοῦ ὁδικοῦ ἱστορικοῦ μας χάρτη. Ἔπρεπε νά ἀποκτήσουμε "εὐρήτητα πνεύματος", νά γίνουμε ἐπιτέλους Εὐρωπαῖοι.


Ἔτσι, βάλαμε νερό στό κρασί τῶν ἀξιῶν μας, θέσαμε κατά μέρος τά ἰδανικά μας καί ὑποκλιθύηκαμε ἐνώπιόν τῆς "ἀνώτερης" Δύσης καί τῶν "ἐξελιγμένων" (ὑπο)προϊόντων της. Σχετικοποιήσαμε τήν ἠθική μας, ἐγκαταλείψαμε τήν Πίστη μας καί προσπαθήσαμε νά ἐξευρωπαϊσθοῦμε καί νά πλουτίσουμε μέ ξυλοκέρατα. Ἀποδειχτήκαμε "ψυχο-διασπάσιμοι καί ὁ παγκόσμιος τεχνικός τῆς ἀποσταθεροποίησης μᾶς πρόσφερε τά ὑλικά τῆς ζύμωσης πού θά ἐπέσπευδαν τήν σήψη τῶν ἰδολογικῶν μας πεποιθήσεων.


Ἡ τηλεόραση, τό σινεμά, ἡ λογοτεχνία καί ὁ τύπος ἐκπαίδευσε τούς Ἕλληνες στό ὅραμα τῆς νέας "γλυκιᾶς" του ζωῆς. Τά ἀτομικά δικαιώματα ἔγιναν τό ὄχημα μέσῳ τοῦ ὁποίου θά ἐλευθερώνονταν καί θά χόρταιναν τά ὑποκρυπτόμενα πάθη. Ἡ γλώσσα, ἡ Πίστη, ἡ Ἱστορία, οἱ ἐθνικές ἀξίες, τά σύμβολα καί ἡ οὐσία τους στά πλαίσια τοῦ πανηδονισμοῦ καί τῆς προοδευτικότητας ἐκτοπίστηκαν, γιά νά κερδίσουμε τήν ἐπιδοκιμασία τῶν κάθε λγοῆς βαρβάρων (πωλητῶν). Ὅσοι ἀντέδρασνα σέ αὐτήν τήν ἀπο-ἐθνικοποίηση ἀπομονώθηκαν ὡς "δογματικοί", "σκοταδιστές", "θρησκόληπτοι", "φανατικοί", "μισαλλόδοξοι", "φονταμενταλιστές" καί "ταλιμπάν". Αὐτοί ἔχουν δυσκολίες στό νά καταφέρουν νά γίνουν σωστοί Εὐρωπαῖοι!".


...


Σέ αὐτήν τήν βυθιότητα τῶν Ἑλλήνων συμμετέχουν καί συμβάλλουν καί οἱ (ἐπί)σκοποί τῆς Πίστης. Ἄνθρωποι ὑψηλῆς νοημοσύνης μιά πού καταφέρνουν νά καταλαμβάνουν τούς ἐπισκοπικούς θρόνους μέσα ἀπό πολύ ἀντίξοες συνθῆκες καί χωρίς νά τούς ἔχει βοηθήσει ὁ Θεός ἤ ὁ λαός. Ἄνθρωποι ταλαντοῦχοι, ἀμφίβολης ἤ ὐποτυπώδους πίστης. Τελετάρχες μερικῆς ἀπασχόλησης στή Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεως τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων.


(συνέχεια...)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου