Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

1 Ο ΦΡΑΓΚΟΣ " ......όταν έλαβε το εξώδικο για την Κατάργηση του Γένους ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές δεν το έπαιξε λιοντάρι, μήπως γιατί είχε καρέκλα; περίμενε να γίνει Α/ΓΕΕΘΑ; τώρα κάνει το λιοντάρι! Θέλει να μας σώσει ενώ μας έβαλε τους Ελληνοποιημένους στις Ε.Δ.,,,,,," Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ....;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Spyros Stamatopouloς  : Ο ΦΡΑΓΚΟΣ    " ......όταν έλαβε το εξώδικο για την Κατάργηση του Γένους ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές δεν το έπαιξε λιοντάρι, μήπως γιατί είχε καρέκλα; περίμενε να γίνει Α/ΓΕΕΘΑ; τώρα κάνει το λιοντάρι! Θέλει να μας σώσει ενώ μας έβαλε τους Ελληνοποιημένους στις Ε.Δ.,,,,,," 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ.
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
* * * * * * * * * *
1 .Χαρίκλειας Νικοπούλου, του Βασιλείου, δασκάλας,
2. Μιχαήλ Δανίκα, καθηγητού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, .
3.Κωνσταντίνου Καραϊσκου του Πέτρου, εκπαιδευτικού- Διευθυντού Εφημερίδος ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ,
4.Ιωάννη Κουριαννίδη του Χαρ. Τραπεζικός,
5. Αθανασίου Τσακνάκη του Αναστασίου, εκπαιδευτικός,
6. Κωνσταντίνου Γκαμπαερίδη του Γεωργίου, επιχειρηματία, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Παλλινοστούντων Ν. Εβρου, .
7. Σπυρίδωνος Σταματόπουλου του Αθανασίου, Συνταγ/ρχη ε.α.
8.Αγλαϊας Συμεωνίδου του Γεράσιμου, λογοθεραπεύτριας,
9. Χριστίνας Τσαμπάζη, Δικηγόρου,

Π Ρ Ο Σ
1. Τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.Πτέραρχο Ιωάννη Γιάγκο
3. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Φράγκο Φραγκούλη
4. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάυαρχο Δημήτριο Ελευσινιώτη
5. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Αντιπτέραρχο Βασίλειο Κλόκοζα
* * * * * * * * * * *
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, 3 του Συντάγματος όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 102 Α΄/2.6.2008, ‘' Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία''. 3. ‘' Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα''. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Συντάγματος, τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν αρκεί να τηρούνται τυπικά, οι διαδικαστικοί μηχανισμοί της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εάν και εφ όσον η αληθινή πραγμάτωση, καθημερινά, της λαΪκής κυριαρχίας, υπονομεύεται, νοθεύεται, ή χειραγωγείται, με διάφορες αυταρχικές μεθοδεύσεις, ούτε αρκεί ακόμα η τυπική, ή μεταφυσική αναγωγή όλων των εξουσιών στο Λαό ως πηγή τους, κατά τους ορισμούς της παρ. 3, εάν ο Λαός δεν είναι πραγματικά κυρίαρχος. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 120 του Σ, κατά την οποία ‘'ο σφετερισμός, με οποιοδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Ο τονισμός στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Σ. Ότι όλες οι εξουσίες υπάρχουν όχι μόνον υπέρ του Λαού, αλλά και του Εθνους, είναι σαφές ότι ως Λαό μεν εννοεί τους Ελληνες πολίτες, ως Εθνος δε εννοεί, όλους τους Ελληνες κατά το γένος. (ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Βελισσάριος Καράκωστας, Επ. Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ).
Σύμφωνα με το άρθρο 45 εδ. α΄ του Συντάγματος, ‘'ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που τη διοίκηση τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως ο νόμος ορίζει.‘' Σύμφωνα με τις ως άνω συνταγματικά κατοχυρωμένες, και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, επισημαίνουμε προς όλους τους συναρμόδιους και υπευθύνους τα εξής:
Ενώ στις έως τώρα εγκυκλίους που καθορίζουν τις προϋποθέσεις δια την εισαγωγή μαθητών στα ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, υπήρχε η προϋπόθεσις του ελληνικού γένους, εν τούτοις από το 2011, η προϋπόθεσις η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη, δια την πλήρωση του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό, ήτοι την εξασφάλιση της άμυνας της Χώρας, την υπεράσπιση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας, κατόπιν απαράδεκτων παρεμβάσεων, καινοφανών σε μας τους Έλληνες και δη τους από ημάς στρατιωτικούς έπαυσε να υπάρχει. Η κατάργηση της προϋποθέσεως αυτής, θα οδηγήσει στην ελεύθερη είσοδο ατόμων που δεν είναι Έλληνες στο γένος, που έλαβαν για γνωστούς παλαιοπολιτικούς λόγους την ελληνική υπη-κοότητα, και μάλιστα προσωρινά, δεδομένου ότι ο νόμος 3838/2010, (ΦΕΚ Α, 49), που στηρίζει την αντεθνική αυτή μεθόδευση, και η οποία αντιβαίνει προς την παρ. 2 του άρθρου 1 του Συντάγματος, με την υπ αριθ. 350/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 1Α παρ. 1-3 και 24 του ως άνω Ν. 3838/2010 αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος, γεγονός το οποίον συνάδει προς την κατά πλειοψηφία βούληση του Ελληνικού λαού.
Επιπλέον, είναι γνωστό σε όλους ότι η προϋπόθεσις του ελληνικού γένους για την κατάληψη ευαίσθητων θέσεων στην ελληνική (ακόμα) Επικράτεια, προβλέπεται από το Σύνταγμα, αρχής γενομένης από το άρθρο 31 του Συντάγματος, το οποίον ορίζει τα εξής: ‘' Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή.............''.
Σύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι: ‘'Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για εσχάτη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος''.
Σύμφωνα με την ελληνική μας συνείδηση, το άρθρο 120 του Συντάγματος, αλλά και το άρθρο 3 του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1 (όρκος Στρατιωτικών), σας ενημερώνουμε ότι, οποιαδήποτε υπογραφή σας επιτρέψει την αντισυνταγματική, εθνομηδενιστική και αντεθνική είσοδο μη Ελλήνων στο γένος στα στρατιωτικά ιδρύματα, θα επιφέρει κάθε νόμιμη και δίκαιη πράξη ,που θα έχει σαν στόχο να λογοδοτήσετε, στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, για πράξεις που αφορούν μείωση, περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας του γένους των Ελλήνων, καθώς και γιατί, η εν λόγω πράξη μελλοντικά οδηγεί με ακρίβεια στην απώλεια εδαφικής κυριαρχίας, και στοιχειοθετεί την πράξη της εσχάτης προδοσίας. Είμεθα σίγουροι, ότι πράττοντας κατά συνείδηση θα τιμήσετε τον όρκο σας, και θα διαφυλάξετε το γένος των Ελλήνων από οποιανδήποτε ύπουλη νομικίστικη μεθόδευση, η οποία ως στόχο έχει την μείωση του από τους προαιωνίους εχθρούς του.
Επειδή κατ άρθρο 50 του Συντάγματος, ‘'Ο Πρόεδρος της Δη-μοκρατίας, δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνον όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό''.
Επειδή Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, γνωρίζετε ότι η εισαγωγή αλλοδαπών αγνώστου, απροσδιορίστου εθνικότητος και φυλής, είναι αντίθετη προς την λαϊκή κυριαρχία, και την εκπεφρασμένη ποικιλοτρόπως βούληση του Ελληνικού λαού,
Σας καλούμε να υπερασπιστείτε τις Ενοπλες Δυνάμεις της πατρίδος μας, των οποίων κατ' επιταγή του Συντάγματος προϊστασθε καθώς και το ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, και πιστεύουμε ότι θα το πράξετε.
Προς διασαφήνιση των όρων σας επισημαίνω ότι το γένος είναι φυσική πραγματικότης και δεν ταυτίζεται με την υπηκοότητα που είναι κάτι που αλλάζει.
Επισημαίνω προς τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, ότι η υπογραφή τους δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο, αλλά απόδειξη της αποδοχής και της συμφωνίας των, προς το ανοσιούργημα της εισόδου αλλογενών εις τις στρατιωτικές σχολές.
Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 120 παρ. 2 του Συντάγματος, ορίζονται τα κάτωθι: ‘' Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων'', ως επίσης κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 120 του Συντάγματος, ορίζεται ότι : ‘' Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος''.
Επιπλέον σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΘΡΟ 5: "Ο διοικητής είναι υπεύθυνος για παν ότι πράττει ή παραλείπει να πράξει"
Κατόπιν των ως άνω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, η εφαρμογή της οποία συνεπιφέρει την ενεργοποίηση του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία ‘' Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία ‘'.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα, προς τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατοικοεδρεύοντα εις Αθήνα, και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 7, προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση των, και δια τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη εις την έκθεση επιδόσεως του.
Επικολλάται ένσημο ΤΠΔΑ 2,30 στον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Οι Δηλούντες & Προσκαλούντες
Σπυρίδων Σταματόπουλος
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Χριστιάνα ΤσαμπάζηΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ,ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ,ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΕΣΤΟΙ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ,ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ,ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΙ,ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...ΣΤΗΝ ΜΑΣΑ ,ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ....ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΙΑ ..... ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ,Ο ΠΑΣΟΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ,ΟΤΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,ΕΝΩ Ο ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ.....ΕΦΥΓΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ,ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ. Ο ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ.....ΤΑ ΕΧΑΣΕ,ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΑ ,ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΝΑΤΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ????? ΕΛΑ ΝΤΕ....??? ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ,ΠΟΥ ΕΣΠΕΥΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.... ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ.....ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ,ΕΙΝΑΙ.................................

1 σχόλια:

Γιώργος Πετρέας είπε...

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΨΟΥΝ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΣΤ' ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΚΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ,Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΚΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ,ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΙ ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΧΤΕΙ Η ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.

Δημοσίευση σχολίου