Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

3 Θέλουμε πράγματι νά ἀνατρέψουμε τήν κυβέρνησιν;


Καί γιατί δέν τό κάνουμε;

Ὄχι, ὄχι μὲ ἀπεργίες.
Ὄχι μὲ πορεῖες.
Ὄχι μὲ κλείσιμο δρόμων.
Ὄχι μὲ ἀποκλεισμούς.
Ὄχι μὲ βία.
Ὄχι μὲ καπνογόνα στοὺς ἀναπήρους μας καὶ στοὺς παπποῦδες μας.


Μὲ τὸ ἁπλούστερον, γιὰ τὸ ὁποῖον 
οὐδεὶς ὁμιλεῖ!
Μὲ τὴν παύσι πληρωμῶν καὶ τὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία μας γιὰ ὅσο ἀπαιτηθῆ!

Ἀλλὰ βλέπετε, ποιός ἠλίθιος, πού σκοπεύει νά κυβερνήσῃ, θά τολμήσῃ νά μᾶς προτείνῃ κάτι τέτοιο;

Γιατί οὔτε τό ΚΚΕ, οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή, οὔτε ὁ Καμμένος ἀλλά οὔτε κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ δέν υἱοθετοῦν ἐπισήμως τήν στάσιν τοῦ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»; 

Μήπως διότι ΟΥΔΕΙΣ ἐξ αὐτῶν οὐσιαστικῶς ἐπιθυμεῖ νά ῥίξῃ τήν κυβέρνησιν; 

Μήπως διότι ΟΛΟΙ, μά ΟΛΟΙ, εἶναι μέρη τοῦ αὐτοῦ συστήματος πού ἐπιθυμοῦν μόνον νά παίζουν 
συγκεκριμένους ῥόλους, τούς ὁποίους ὅμως συντόμως θά ἀλλάξουν, μόνον καί μόνον γιά νά μήν χάσουν τήν κουτάλα 
καί τήν καρδάρα μέ τό μέλι;


Καὶ τέλος πάντων.
Ἄς κάνουν ὅ,τι θέλουν αὐτοί.
Ἐμεῖς τί κάνουμε;
Θέλουμε πράγματι νά ῥίξουμε τήν τωρινή, καθῶς ἐπίσης καί τήν ὅποιαν ἄλλην κυβέρνησιν δέν θά δουλεύῃ ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων;
Τὸ ἁπλούστερον λοιπὸν ὅπλο μας, τὸ μοναδικό μας ὅπλο, τὸ ὁποῖον οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν δύναται νὰ ἀντιμετωπίσῃ, εἶναι ἡ παύσις πληρωμῶν καὶ ἡ ἐπ΄ ἀόριστον ἀποχὴ ἐκ τῶν ἐργασιῶν μας!!!

Ἐν τάξει.
Θὰ φᾶμε. Θὰ πληρώσουμε τὸ φαγητό μας.
Θὰ πληρώσουμε καὶ τὴν ἐλαχίστη βενζίνη, ποὺ ἀπαιτεῖται, ἰδίως σὲ ὧρες ἀνάγκης.
Θὰ πληρώσουμε καὶ κάτι ψιλά, πρὸ κειμένου νὰ κινηθοῦμε, νὰ ἀναπνεύσουμε καὶ τέλος πάντων νὰ μὴν πεθάνουμε. Ἀλλά…

Ἄς παύσουμε νὰ πληρώνουμε τὰ πάντα! 
Ἄς στρωθοῦμε λίγες ἡμέρες στὰ σπίτια μας, στὶς πλατεῖες μας, στὰ πάρκα μας, πρὸ κειμένου νὰ παραλύσουμε ἐν τελῶς αὐτὸ τὸ σύστημα τῶν δουλεμπόρων ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νά μεταμορφωθοῦμε ΟΛΟΙ μας σὲ δοῦλοι!!!

Φόρους, ΦΠΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ταμεῖα, δόσεις πρὸς τὸ δημόσιο καὶ γενικῶς ὅλα αὐτὰ ποὺ οὐσιαστικῶς κρατοῦν στὴν θέσι τους τὰ κουδουνισμένα, δὲν πληρώνονται!!!! Σκέτο!!! 
Γιὰ ὅσο χρειαστῇ!!! 

Πόσες ἡμέρες θά ἀντέξουν; Μία; Δύο; Πέντε; Δέκα;
Τὸ πολὺ σὲ δύο ἑβδομάδες θὰ εἶναι μακρινὸ παρελθόν ΟΛΟΙ τους.

Ἀλλά μήπως γιά αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο δέν μᾶς προτρέπουν σέ μίαν τέτοιαν ἀντίδρασιν ὅλοι οἱ παραπάνω; 

Μήπως γιά αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, διότι ἀναγνωρίζουν πώς αὐτό εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερά μας ὅπλα, δέν θέλουν νά τό μάθουμε καί νά τό ἐκμεταλλευτοῦμε καταλλήλως; 

Μήπως ἀντιλαμβάνονται πώς ἐπιτρέποντάς μας νά κάνουμε χρήσιν ἑνός τέτοιου μηχανισμοῦ, συντόμως ὅλο αὐτό θά στραφῇ ἐναντίον τους;


Ἕλληνες!

Καιρὸς νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς κανένας δὲν πρόκειται 
νὰ μᾶς σώσῃ! 

Ὅ,τι θὰ κάνουμε θὰ τὸ κάνουμε ΜΟΝΟΙ μας!
Ὅσα θὰ καταφέρουμε, θὰ τὰ καταφέρουμε ΜΟΝΟΙ μας!
Ὅσα θὰ κερδίσουμε, θὰ τὰ κερδίσουμε ΜΟΝΟΙ μας!!!!

Ἡ ἀποχὴ ἐκ τῶν ἐργασιῶν μας, γιὰ μερικὲς ἡμέρες, ὄχι κλείνοντας δρόμους, ἀλλὰ παραμένοντας στὰ τοῦ οἴκου μας, μαζὺ μὲ τὴν παύσιν πληρωμῶν, εἶναι δύο ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά μας ὅπλα!

Ἐὰν δὲν κάνουμε χρήσιν τους τώρα, τότε τὰ ἐπόμενα μέτρα θὰ εἶναι ἀκόμη χειρότερα καὶ θὰ προέρχονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα κάποιοι θεωροῦν ὡς σωτῆρες μας!
Σωτῆρες δὲν ὑπάρχουν! 

Ἐὰν ἐμεῖς δὲν σώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, οὐδεὶς θὰ μᾶς σώσῃ!
Οἱ μόνοι σήμερα ποὺ ὁμιλοῦν εἶναι οἱ «σωτῆρες» καὶ τὰ παπαγαλάκια. 

Ἐὰν θέλουμε νὰ μιλήσουν οἱ Ἕλληνες, ὅπως μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν, τότε μία ὁδὸς μᾶς ἀπομένει!

Ἀνάκτησις τῆς ἐλευθερίας μας μὲ μεθόδους ποὺ μόνον ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι θὰ ἐπέλεγαν.

Ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ παύσις πληρωμῶν.
Τότε νὰ τοὺς δοῦμε πόσα ἀπίδια χώνουν μέσα στοὺς σάκους.

Φιλονόη.

Υ.Γ. 
Τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω» διόδια καὶ εἰσιτήρια, ἔφθασε ἔως τὸ χαράτσι. Δὲν πῆγε παρὰ κάτω. 

Εἶναι μία περίεργη ὁμάδα, ποὺ ἔχει κρατήσῃ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα τὶς δράσεις της, λόγῳ τῶν περιορισμένων ὀπτικῶν της, ἤ λόγῳ τῆς ἐξαρτήσεώς της ἀπὸ τὸ σύστημα. Ἀδιάφορον. 

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ὁμάδες, κρατικές, παρακρατικές, ἐλεγχόμενες, μὴ ἐλεγχόμενες, κατευθυνόμενες, μὴ κατευθυνόμενες. 

Τὸ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» ὡς στάσις ζωῆς εἶναι αὐτὸ ποὺ τρέμουν καὶ αὐτὸ στὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἀναφερθοῦν ποτέ. 

Δὲν τοὺς συμφέρει διότι μία τέτοια δράσις 
τοὺς ἀκυρώνει!!!

φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεττανία καὶ ἀπὸ δράσεις ποὺ ἔστειλαν τὴν Θάτσερ ἐκεῖ ποὺ δὲν περίμενε…


Πηγή: filonoi.gr


3 σχόλια:

tasos2222 είπε...

ΤΟΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟς .
Σημ. οι στρατιωτικοι και οι αστυνομικοι, να μην την καταθεσουν αυτοπροσωπως αλλα , να υποδειξουν σε φιλους και συγγενεις των να την καταθεσουν . Και να γινουν δια λογου συγκαταγκέλωντες . δειτε
<< Ετσι, απο σήμερα και μεχρι την πλήρη αποκατάσταση της τιμής και τις αξιοπρέπειας των ιερων δεσμεύσεων που θεσμοθετημένα οι ενοπλες δυναμεις και η πολιτεια οφείλουν και υποχραιούνται να τηρούν απεναντι εμου και τών συμπολιτών μου , σταματώ να πληρώνω ο΄ποιονδήποτε φόρο ή οφειλή προς το δημόσιο . Ενώ, δηλώνω οτι όσα εχω πληρωσει στο υπο κατοχη δημοσιο απο τις 24\11\2011 εως και σημερα , τα πληρωσα εκβιαζομενος και υπο την απειλη των κατασχέσεων των περουσιακων μου στοιχειων .Και τα ζητώ πίσω .Οι παραπάνω δράσεις μου θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο από το καθήκον που μου επιβάλλει το Άρθρο120 του Συντάγματος και προπάντων η ανθρώπινη συνειδησήμου ..................._________________
η προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της δηλώσεως σαν ετούτη , παίζει σημαντικο ρολο.

η προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της δηλώσεως σαν ετούτη , παίζει σημαντικο ρολο}https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/ιερη-δηλωση-και-καταγγελια-κατα-του-απο-24112011-διαρκούσ-κακουργηματοσ-καταπατη/422877021088985........"

Ανώνυμος είπε...

ας υποθεσουμε οτι η κυβερνηση πεφτει με αυτον τον ειρηνικο τροπο,τον οποιο επικροτω και προωθω.
Μετα τι?Μετα πρεπει να αναλαβει ο στρατος,γιατι σε εκλογες δεν μπορουμε να παμε,ποιον να ψηφισουμε και με τι εκλογικο νομο.Προσωρινη κυβερνηση λοιπον με πατριωτες στρατιωτικους.
Σταματαμε να πληρωνουμε τους τοκογλυφους και φτιαχνουμε καινουριο συνταγμα,τετοιο που να μην επιτρεπει σε κανεναν να κανει αυτα που εκαναν τοσα χρονια και που να επιτρεπει στο λαο να αποφασιζει για την τυχη του,οχι μετα αποπλυση εγκεφαλου καθε 4 χρονια αλλα με συμμετοχη και ευθυνη.Αποφασιζουμε αν θελουμε να συνεχισουμε το ξεπουλημα της χωρας μας η να ξεκινησουμε τον καινουριο δρομο μας με περηφανεια και δικαζουμε ολους αυτους που τοσα χρονια ,με δολιοτητα κατεστρεψαν την χωρα.Αν θελουν να μας πολεμησουν με γεια τους και χαρα τους ,θα μας βρουν περηφανους και ενωμενους ,ουτε αριστεροι ουτε δεξιοι,μονο Ελληνες πατριωτες.
Αυτη ειναι η ταπεινη μου γνωμη που με πολυ φοβο προτεινω ,ομως δεν παει αλλο.
http://2013marathon.org/

tasos2222 είπε...

Η ΤΗΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟς ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ, ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΙς ΕΝΟΠΛΕς ΔΥΝΑΜΕΙς... ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΥς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ .
ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗΜΑΣ , ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟ ΛΕΜΕ. και επισημα διαχωριζουμε τις θεσειςμας απο εκεινους που την εχουν ηδη πουλησει αλλα΄και απο αυτους που σκοπευουν να πουλησουν την ψυχη των (τοχουμε ηδη δηλωσει επισημως με ετουτη την ιερη δηλωση-καταγγελια, πανω απο 4.000 πολίτες.


δειτε και κοινοποιηστε παντου.

ΚΑΘΩΣ ΠΛΕΟΝ ,ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΩΡΙς προηγουμενως ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩς ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΜΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ .
ΔΙΟΤΙ,
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΩς ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΜΑς
ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟΥς ΣΤΡΑΤΙΩΤΕς ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΥς ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ Ως ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΕς και ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥς ,ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗς ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΩΝ..
ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΧΑΡΑΓΜΑ . ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑς ΤΟΥς ΕΛΛΗΝΕς , ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥς ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΎς ΚΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥς ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ . .
. ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ , ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ <> ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥς ΤΟΥς ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΕς ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕς ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ (όπως πχ οι παπαδες)ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ, ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΛΕΝΕ ΟΧΙ , ΧΩΡΙς να εχουν καταγγειλει την καρτα , την υποδουλωσητων ,την προδοσια κατα της πατριδος και την απο 24\11\2011 π
ατηση των ιερών δεσμεύσεων με επισημο δικογραφο .
Συνεπως , καλο ειναι , ολοι οσοι στο εξης λεμε οχι στην καρτα , να κοινοποιουμε (μαζι με εκεινο το ΟΧΙ) και αναλογο δικογραφο επικυρωμενο , με το οποιο επισημα εχουμε καταγγειλει σε εισαγγελικες αρχες και την καρτα και την καρτα του πολιτη ΚΑΙ την προδοσια κατα της πατριδος μας αλλά , και την απο 24\11\2011 , καταπατηση των ιερων δεσμεύσεων ..
.ΤΟΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟς .δειτε
\

{η προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της δηλώσεως σαν ετούτη , παίζει σημαντικο ρολο}

ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ (24\11\2011) ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗς ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗς ΥΠΟΔΟΎΛΩΣΗς ΜΑΣ

https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/ιερη-δηλωση-και-καταγγελια-κατα-του-απο-24112011-διαρκούσ-κακουργηματοσ-καταπατη/422877021088985....

Δημοσίευση σχολίου