Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

0 Ότι χρησιμοποιείτε και εθίζεστε σήμερα κάθετε σε αυτό το τραπέζι

Και μετά μου λέτε κρίση και μαλακιές . Εγώ απλά το λέω υποδούλωση
Oba-ma, Zucke-rberg, Vale-rie Jar-rett (white-house adv-isor), Di-ck Cos-tolo (Twitter CEO), Car-ol Bartz (Ya-hoo CEO), John Hennessey (Stanford Pres.), Reed Hastings (Netflix CEO), Larry Ellison (Ora-cle CEO), John Do-err (VC, who's house they were in), John Cha-mbers (Cisco CEO), Art Levinson (Genentech/Roc-he board of directors), Eric Sch-midt (Goo-gle CEO), Ann Do-err (wife of John), Ste-ve Wes-tly (VC), Ste-ve Jobs (Apple CEO)
aggelia-foros.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου