Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

0 H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.:

Ο όρος γενοκτονία αποδίδεται στα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν στη συστηματική, με βίαια ως επί το πλείστον μέσα, επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο.

Η γενοκτονία μπορεί να επιδιωχθεί είτε με σειρά ομαδικών φόνων, όλων ή σχεδόν όλων των μελών μιας φυλής, είτε με συστηματική εξασθένιση αυτής (με διάφορα μέσα) μέχρι τη βαθμιαία εξάλειψή της φυλής.

Στα βίαια δε μέσα αυτά περιλαμβάνονται και σειρά απαγορευτικών μέτρων επί: 
εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθικών, 
ιστορικών ή άλλων παραδόσεων, 
προκειμένου να επέλθει διαφοροποίηση ή 
αλλοίωση της καταδιωκόμενης φυλής, 
με βέβαιη την συν τω χρόνω απώλεια του εθνικού και φυλετικού γνωρίσματός της.

«Γενοκτονία σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μίας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ως τέτοιας 

α) ανθρωποκτονία μελών της ομάδας, 
β) πρόκληση βαρείας σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας 
γ) με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει, 
δ) επιβολή μέτρων που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας 
ε) δια της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα». (Άρθρο 2, Ο.Η.Ε.).
Η Γενοκτονία στρέφεται κατά της εθνικής ομάδας ως μία οντότητα, καθώς και οι ενέργειες που εμπλέκονται στρέφεται κατά ιδιωτών, όχι ως ιδιώτες, αλλά ως μέλη της εθνικής ομάδας.

H Γενοκτονία έχει δύο φάσεις:

Μία, την καταστροφή του εθνικού προτύπου των καταπιεσμένων ομάδας και την άλλη, η επιβολή του εθνικού προτύπου του καταπιεστή.

Η επιβολή, με τη σειρά τους, μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν των καταπιεσμένων πληθυσμού που επιτρέπεται να παραμείνουν ή να φύγει από την περιοχή. 

Μετά την απομάκρυνση του πληθυσμού και ο αποικισμός από τους πολίτες του καταπιεστή» (π.χ. λαθρομετανάστευση).

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η γενοκτονία αφορά ένα έγκλημα που αποβλέπει στη συστηματική, με βίαια ως επί το πλείστον μέσα, επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο και πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις.

Είναι η καταστροφή ενός έθνους ή μιας εθνικής ομάδας, ένα συντονισμένο σχέδιο διαφόρων ενεργειών που τείνουν να καταστρέψουν τα ουσιαστικά θεμέλια της ζωής των εθνικών ομάδων, με στόχο να εξοντωθούν αυτές οι ομάδες.

Η γενοκτονία αποτελεί το πιο βαρύ έγκλημα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει παραγραφή.

Αυτός ο οποίος διαπράττει τη γενοκτονία δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι.

Με την αύξηση των εκτρώσεων και των αυτοκτονιών 
στην Ελλάδα του ΔΝΤ, 
με ένα ανθελληνικό κράτος να κυνηγάει τους πολύτεκνους, 
με την αποδόμηση της γλώσσας, της ιστορίας, 
της πίστης, της εθνικής κυριαρχίας 
και τόσα, μα τόσα εγκλήματα που συντελούνται 
εις βάρος του Ελληνικού γένους, 
οι υπεύθυνοι για την Γενοκτονία στην Ελλάδα, 
οφείλουν να λογοδοτήσουν!

Υπάρχει άλλωστε και το νομικό προηγούμενο της Αργεντινής, άρα μπορούμε να τους σταματήσουμε!!

Πριν είναι πολύ αργά!0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου