Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

0 π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου: "Μία ἄλλη «τρόικα», ἡ Ἁγία Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ἔχει θεσπιστεῖ τὸ Σύνταγμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, δὲν ἔχει βάλει τὴν ὑπογραφή της σὲ κανένα ἐπενδυτικὸ σχέδιο καταστροφῆς"

Εἶναι ἀγανακτισμένος μὲ αὐτοὺς ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες στὴ χειρότερη κατάσταση τῆς Ἱστορίας τους. Χαρακτηρίζει τὶς Σκουριὲς «σύγχρονες Θερμοπύλες» καὶ δηλώνει ὅτι ἂν γιὰ τοὺς Σπαρτιάτες ἴσχυε τὸ «ἢ τᾶν ἢ ἐπὶ τάς», στὴν περίπτωση τῆς σύγκρουσης τῆς περιοχῆς μὲ τὸ πολιτικὸ διεφθαρμένο σύστημα ἰσχύει τὸ «ἢ τᾶν ἤ... τᾶν». Ἐξηγεῖ ὅτι σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ἐχθροὶ οἱ κάτοικοι «ποὺ δουλεύουν στὰ λαγούμια τῶν μεταλλείων εἰς βάρος τῆς ὑγείας τους καὶ γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί». Ὁ Ἀρχιμανδρίτης, πατέρας Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου, πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος του Ι.Γ. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία», ὁ ἱερωμένος ποὺ πρωτοστατεῖ στὶς ἀντιδράσεις κατὰ τῆς ἐπένδυσης τῆς Ἑλληνικὸς Χρυσὸς στὴ Χαλκιδική, τὰ λέει ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια σὲ μία συνέντευξη-ποταμὸ στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία». Πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας ὅλων ὅσοι ἀντιδροῦν στὴν ἐπένδυση θὰ σταματήσει ὅταν μποῦν φυλακὴ αὐτοὶ ποὺ ξεπούλησαν τὴ δημόσια περιουσία, χωρὶς νὰ ζητήσουν ἔστω ἕνα πινάκιο φακῆς γιὰ τὸ Δημόσιο, θεωρεῖ πὼς ἡ πολιτικὴ βούληση τῆς κυβέρνησης στὶς μέρες μᾶς εἶναι «πάρ' τὰ ὅλα», «λεηλατῆστε ὅ,τι ἀπέμεινε καὶ στὴ φύση» καὶ....
 στέλνει μήνυμα στὸν Ἀντώνη Σαμαρὰ ὅτι ἂν συνεχίσει ἔτσι, θὰ τροφοδοτήσει ὁ ἴδιος τὴ φωτιὰ ποὺ ἔχει ἀνάψει στὴν περιοχή.
Παρακολουθεῖτε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὴν ὑπόθεση τῶν μεταλλείων. Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ σᾶς ἔκανε νὰ ἐνδυθεῖτε τὸν χιτώνα τοῦ ἀγωνιστῆ κατὰ τῆς ἐπένδυσης;


Ὅταν τὸ 2007 ἦρθε στοὺς δήμους τῆς περιοχῆς πρὸς ἔγκριση τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο ἀνάπτυξης τῆς ἐταιρίας, ὅλοι οἱ φορεῖς τοῦ τόπου κλήθηκαν νὰ γνωμοδοτήσουν μαζὶ μὲ τὸν δῆμο. Ἦρθαν τότε οἱ κάτοικοι καὶ μὲ παρακάλεσαν νὰ τοὺς βοηθήσουμε στὸν ἀγώνα τους γιὰ νὰ μὴν καταστραφεῖ ὁ τόπος τους, τὰ νερά τους, ἡ ὑγεία τους καὶ οἱ ὑπάρχουσες θέσεις ἐργασίας τοὺς (μελισσοκομικές, ἀγροτικές, κτηνοτροφικὲς κ.λπ.), οἱ ὁποῖες εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένες μὲ τὴν κοινωνική, πολιτιστικὴ καὶ περιβαλλοντικὴ πραγματικότητα τῆς περιοχῆς, δηλαδὴ νὰ μὴν καταστραφεῖ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους. Δὲν μοῦ ἐπιτρεπόταν νὰ ἀδιαφορήσω σὲ καμία περίπτωση. Ὄφειλα νὰ δῶ ἂν ἔχουν δίκαιο ἢ ὄχι καὶ νὰ λάβω ξεκάθαρα θέση ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ εἶχαν δίκαιο. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Οἶδα σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἰ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἢς ἢ ζεστός. Οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἰ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σὲ ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀποκ. γ΄ κέφ. 15-16 στχ.). Κατάλαβα ὅτι πρόκειται περὶ ἃ) ἑνὸς μείζονος οἰκονομικοῦ σκανδάλου, ποὺ μπροστά του ὠχριοῦν ἡ Siemens, τὰ ὑποβρύχια, τὸ Καλλίδρομο, τὰ ὁμόλογα κ.λπ., καὶ β) ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς ἀδιαμφισβήτητου περιβαλλοντικοῦ ἐγκλήματος, ποὺ θὰ ἐρημοποιήσει τὴν περιοχή, ποὺ ἤδη ἔχει ὑποστεῖ μὴ ἀναστρέψιμη, ἀνυπολόγιστη βλάβη. Γιὰ ἐμένα πλέον ἦταν μονόδρομος ἡ συμπόρευσή μου μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὄχι μὲ ὅσους στοχεύουν στὴν κερδοσκοπία μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτὸ ἦταν ὑποχρέωσή μου πνευματικὴ καὶ κοινωνική, ὑπαγορευόμενη ἀπὸ τὸν Νόμο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη.


Ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψή σας γιὰ τὴν πρόσφατη εἰσβολὴ τῶν κουκουλοφόρων στὸ ἐργοτάξιο τῆς Ἑλληνικὸς Χρυσὸς στὶς Σκουριές;


Θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ μία ἐρώτηση παραβολική: Ἐὰν κάποιοι λήστευαν τὴ δημόσια περιουσία, μὲ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν ἀνέχεια νὰ αὐτοκτονοῦν τὰ ἀδέλφια σου, νὰ ψάχνουν οἱ συγγενεῖς σου γιὰ φαγητὸ στὰ σκουπίδια, νὰ κατάσχουν τὸ σπίτι σου, νὰ μένουν στὸν δρόμο τὰ παιδιά σου, ἐσὺ νὰ μένεις ἄνεργος, νὰ μὴν μπορεῖς νὰ ξεχρεώσεις τὶς ὑποχρεώσεις σου καὶ νὰ διατάζουν γιὰ λιγοστὸ χρέος νὰ μπεῖς στὴ φυλακή. Ὁ πατέρας σου καὶ ἡ μητέρα σου νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους, νὰ κόβουν τὸ ἐπίδομα τῆς ἀνάπηρης τετραπληγικῆς ἀδελφῆς σου, νὰ σοὺ κόβουν τὸ ρεῦμα, τὸ νερό… Καὶ τὴν ἴδια στιγμή, αὐτοὶ ποὺ σὲ ἔφεραν σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, μὲ τὸ προϊόν της περιουσίας ποὺ ξεπούλησαν καὶ λήστεψαν, νὰ κάνουν ἐπένδυση καὶ νὰ λεηλατοῦν τὸ φυσικό σου περιβάλλον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δηλητηριάζονται τὰ νερά σου, νά…, νά…, νά… καὶ νὰ ἀπασχολοῦν ὡς προσωπικὸ στὶς «ἐπενδύσεις» καταστροφῆς τοῦ τόπου σου ὅσους τοὺς ψήφισαν. Ἡ Δικαιοσύνη νὰ βλέπεις νὰ μὴν ἐπεμβαίνει, ἡ Ἀστυνομία νὰ προστατεύει μὲ ἄγρια καταστολὴ τὴν ἐπένδυσή τους καὶ ἐσὺ νὰ φωνάζεις, νὰ διαδηλώνεις, νὰ καταγγέλλεις γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη, ἀλλὰ κανένας ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους καὶ τοὺς ἁρμοδίους νὰ μὴ δίνει σημασία, ἀντιθέτως νὰ σὲ κατηγοροῦν γιὰ μέλος τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης. Ἔπειτα ἀπ' ὅλα αὐτά, λοιπόν, ἂν γεμάτος ἀπόγνωση, ἀγανάκτηση, ὀργή, πᾶς τὸ βράδυ καὶ βάλεις φωτιὰ στὰ παράνομα κοντέινερ, τὰ ὁποῖα ἡ ἴδια ἡ Πολεοδομία εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι εἶναι παράνομα καὶ εἶχε δώσει ἐντολὴ νὰ φύγουν καὶ δὲν ἔφυγαν, ἐρωτῶ: Τί ἄποψη ἔχετε ἐσεῖς; Ποιὸν θὰ καταδικάζατε; Ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψή σας; Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι ὅτι πρέπει νὰ μπεῖ φυλακὴ αὐτὸς ποὺ ὑπέγραψε τὴν παράνομη σύμβαση μεταβίβασης καὶ ξεπούλησε τὴ δημόσια περιουσία, πλούτισε τοὺς ἐργολάβους, ζημίωσε τὸ Δημόσιο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξ ὁλοκλήρου χρεώνεται ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὸ καθετὶ ποὺ γίνεται.


Πῶς ὁραματίζεστε τὴν ἀνάπτυξη στὴν περιοχή, ἂν ἐκλείψουν τὰ μεταλλεῖα; Ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ προοπτική;


Ἡ Βόρεια Χαλκιδικὴ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ ὄμορφο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος· τὸ μόνο μειονέκτημά της ἴσως εἶναι πὼς ἀκόμα καὶ τὸ ὑπέδαφός της εἶναι χρυσό! Ἔχει τὸ Ἅγιον Ὅρος, μοναδικὸ μνημεῖο παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, προστατευόμενο ἀπὸ τὴν UNESCO. Εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ Ἀριστοτέλη μὲ πλούσιους ἀρχαιολογικοὺς χώρους, ἔχει καὶ τὸ ἀρχαιότερο πρῶτο μοναστήρι τοῦ Ἀθωνα, τὴν Ι. Μονὴ Ζυγοῦ τοῦ 960 μ.Χ. Ἔχει τὶς καλύτερες παραλίες μὲ γαλάζιες σημαῖες γιὰ παραθέριση, ἁλιεία καὶ ἰχθυοκαλλιέργεια, μοναδικὰ ἀρχέγονα δάση προστατευόμενα ἀπὸ τὸ NATURA, προσφερόμενα γιὰ ἀγροτουρισμό, μελισσοκομία, οἰκοπεριήγηση κ.λπ. Ἔχει προσκυνηματικὸ ἀντικείμενο, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία· ἔχει τὴ διώρυγα τοῦ Ξέρξη καὶ μία περιοχὴ ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα ἀπέραντο μεταλλευτικὸ πάρκο ποὺ θὰ προσήλκυε ἑκατομμύρια τουρίστες μὲ τεράστια ἔσοδα γιὰ τὸ Δημόσιο καὶ τὸν δῆμο καὶ πολλὲς θέσεις ἐργασίας. Ἔχει ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς προϋποθέσεις γιὰ ἀνάπτυξη. Ἔχει…, ἔχει… Ἀπὸ τὸν Φίλιππο τὸν Β΄ ὅμως μέχρι σήμερα δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ βούληση ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες. Γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἀπαράδεκτο ἀκόμα καὶ τὸ νὰ ρωτοῦν κάποιοι ἂν μπορεῖ σὲ αὐτὴ τὴν περιοχὴ νὰ ὑπάρξει ἐναλλακτικὴ προοπτική. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὡς ἀνάπτυξη θεωροῦν μόνο τὸ ὅραμά τους νὰ λεηλατήσουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὰ δάση, τὰ νερά, τὰ «πάντα», εἶναι ἐγκληματίες. Ἂς βάλουν γιὰ μία τετραετία ὡς δήμαρχο τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη τὸν πρόεδρο τῆς Ἀνάβρας κ. Δημ. Τσουκαλά, καὶ θὰ δοῦν ὅλα τὰ διεθνῆ κανάλια νὰ τρέχουν σὲ λίγους μόνο μῆνες νὰ προβάλουν τὰ θαύματα ἀνάπτυξης, καὶ ὄχι τὴν ἀνάπτυξη τῶν ΜΑΤ στὴν περιοχὴ καὶ τὴ βίαιη καταστολή. Εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος νὰ καθιστὰ παγκοσμίως γνωστὸ ἕνα κατσικοχώρι ποὺ λέγεται Ἀνάβρα, μὲ μηδὲν ἀνεργία κ.λπ., καὶ νὰ διερωτῶνται ἂν μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ διαφορετικὰ ἡ περιοχὴ τῆς Β. Χαλκιδικὴς μὲ ὅλες τὶς προϋποθέσεις κάθε μορφῆς ἀνάπτυξης; Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Β. Χαλκιδικής, μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε ἡμερίδα καὶ πολλοὶ καθηγητὲς τοῦ ΑΠΘ ὑπέδειξαν πῶς ὁ τόπος μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ, δηλώνοντας ὅτι προτίθενται ὅλοι νὰ βοηθήσουν. Λείπει ὅμως ἡ πολιτικὴ βούληση. Ἡ πολιτικὴ βούληση τῆς κυβέρνησης δυστυχῶς στὶς μέρες μᾶς εἶναι «πάρ' τὰ ὅλα», «λεηλατῆστε ὅ,τι ἀπέμεινε καὶ στὴ φύση».


Ποιὸς εἶναι τελικὰ ὁ ἐχθρὸς στὸν «πόλεμο» αὐτό, μὲ δεδομένο ὅτι ὑπάρχουν καὶ 1.200 κάτοικοι τῆς περιοχῆς ποῦ ἐργάζονται στὰ μεταλλεῖα;


Ἐχθροί μας σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι οἱ κάτοικοι ποὺ δουλεύουν στὰ λαγούμια τῶν μεταλλείων εἰς βάρος τῆς ὑγείας τους καὶ γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, ἐπειδὴ τοὺς ἐνέβαλαν σὲ ἀδιέξοδο αὐτοὶ ποὺ ἔβαλαν σὲ ἀδιέξοδο ὅλους τους Ἕλληνες. Αὐτοί, ἀντὶ νὰ αὐτοκτονοῦν, ἀντὶ νὰ ψάχνουν στὰ σκουπίδια, μὲ βαριὰ καρδιὰ ἀποφασίζουν, ἀντὶ νὰ πεθάνουν «οἰκολογικά», νὰ πεθάνουν μέσα στὶς στοές, καταστρέφοντας τὴ φύση τοῦ τόπου τους. Ἂν θέλετε, ἐγὼ προσωπικὰ δὲν θεωρῶ ἐχθρό μου οὔτε τὴν ἐταιρία, ἡ ὁποία κάνει τὴ δουλειὰ τῆς (ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ φυσικὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον) καὶ ἐξυπηρετεῖ ἀπολύτως τὸ οἰκονομικὸ συμφέρον της. Ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελέας εἶναι αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάσει ἐὰν τὸ οἰκονομικὸ συμφέρον τῆς (ἐννοῶ τῆς Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε.) διενεργήθηκε εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ σὲ τί βαθμό. Ἐκεῖνοι εἶναι ἐγκληματίες ποὺ πτώχευσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, ξεπούλησαν τὴ δημόσια περιουσία σὲ ἐργολαβικὰ καὶ ἐκδοτικὰ συμφέροντα, τοὺς ἔβαλαν νὰ καταστρέψουν τὸν τόπο μας, νὰ διαρρήξουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή, νά…, νά…, νά... Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἐχθροί μας. Γιὰ ἐμᾶς ἡ χειρότερη τρόικα εἶναι τὸ πολιτικὸ - ἐκδοτικὸ - ἐργολαβικὸ κατεστημένο, ποὺ ἔφερε τὴν κατάσταση ἐδῶ.


Τὰ ὅσα πρωτόγνωρα ζεῖ ἡ περιοχὴ σᾶς θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ἀπότοκα ἑνὸς κράτους διαπλοκῆς ποῦ ξεπουλᾶ τὴ δημόσια περιουσία ἀντὶ πινακίου φακῆς;


Ναί, σαφέστατα. Στὸ μόνο ποὺ διαφωνῶ εἶναι ὅτι τὸ κράτος οὔτε καν πινάκιο φακῆς δὲν πῆρε. Δεῖτε τί ἔγινε μὲ τὴ σύμβαση. Ὄχι μόνο δὲν πῆρε -ἂν γίνει σωστὴ ἔρευνα, θὰ ἀποδειχτεῖ ὅτι ὄχι μόνο ξεπούλησε καὶ οἱ «ἐργολάβοι» ἀποκόμισαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ὑπεραξίες ποὺ ἔπρεπε νὰ τὶς εἰσπράξει τὸ Δημόσιο-, ἀλλὰ τὸ κράτος ἔδωσε καὶ ἀπὸ πάνω δεκάδες ἑκατομμύρια γιὰ νὰ βάλει σὲ πρόγραμμα ἐπανακατάρτισης τοὺς ἀπολυμένους ἀπὸ τὴν ΤVX ἐργαζομένους, δημιούργησε σχολὴ ΟΑΕΔ καὶ ξοδεύει γι’ αὐτὰ χρήματα ἕως αὐτὴν τὴ στιγμή. Εἶναι λάθος αὐτὸ ποὺ λένε κάποιοι ὅτι «χαρίστηκαν» τὰ μεταλλεῖα ἀντὶ 11.000.000 εὐρώ. Γιατί δόθηκαν 11.000.000 εὐρὼ στὴν ΤVX; Ποιὸ δικαστήριο ἀπεφάνθη; Κανένα. Ποιὸς δημόσιος διαγωνισμὸς ἔγινε; Τὶς ζημίες ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀξίας ποῦ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀποζημιώσει ἡ ΤVX γιὰ τὰ περιβαλλοντικά της ἐγκλήματα ποιὸς τὶς ἀμνήστευσε; Τὰ ποινικά της καὶ περιβαλλοντικὰ ἀδικήματα ποιὸς τὰ ἀμνήστευσε; Ὁ «χαλκιδικάρχης»; Ὁ «αὐτοκράτορας»; Ὁ «ἀπόλυτος μονάρχης»; Τὸ Δημόσιο δὲν εἰσέπραξε οὔτε πινάκιο φακῆς καὶ ἔδωσε ἀπὸ πάνω καὶ δεκάδες ἑκατομμύρια! Μέχρι καὶ τὸ πρόστιμο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς προθυμοποιήθηκε ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴν τὸ πληρώσει ἡ ἐταιρία, προτιμώντας τὸ πρόστιμο νὰ πληρωθεῖ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Καὶ τὸ ἔλλειμμα τώρα τοῦ δημόσιου ταμείου καλοῦνται ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ τὸ πληρώσουν καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουν ἔννομο συμφέρον ὅλοι νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὶς σύγχρονες Θερμοπύλες ποὺ λέγονται Σκουριές.


Σᾶς ἔχουν ἀποκαλέσει ἐπαναστάτη ἀρχιμανδρίτη. Πῶς σχολιάζετε τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτό;


Εἶναι τέτοια ἁπλῶς ἡ διαφθορὰ στὴν Ἑλλάδα, τέτοια ἡ ἐξαθλίωση, ποὺ ὅταν κάποιος προσπαθεῖ νὰ εἶναι ἐνεργὸς νόμιμος πολίτης καὶ νὰ ἀσκεῖ τὰ δικαιώματά του, στὰ μάτια τῆς διεφθαρμένης καθεστηκυίας τάξεως φαντάζει ἢ μᾶλλον θέλουν νὰ τὸν καταδείξουν μὲ τὰ ΜΜΕ ὡς ἐπαναστάτη, ἀντάρτη, ἀναρχικό, τρομοκράτη. Προσπαθῶ ἁπλῶς νὰ εἶμαι ἐνεργὸς χριστιανὸς καὶ ἐνεργὸς πολίτης. Τίποτα περισσότερο, πράγμα ποὺ ἐπιτέλους πρέπει νὰ κάνουμε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες.
Ὁ Παπαφλέσσας ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς μορφὲς ἱερέα στὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία ποὺ «ἔσπασε» τὴν καθεστηκυία ἄποψη γιὰ τὸν ἱερωμένο. Βλέπετε στὸν ἑαυτὸ σᾶς ἕναν... Παπαφλέσσα στὴν ὑπόθεση τῶν μεταλλείων;


Καταρχᾶς, ἐντολὴ τοῦ Κυρίου ποὺ ὑπηρετῶ εἶναι νὰ μὴν κοιτάζω πρὸς τὸν ἑαυτό μου. Τὸ πνεῦμα τοῦ Παπαφλέσσα βλέπω ὅμως νὰ τὸ ἔχουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τὸν πιὸ μικρὸ ἕως τὸν γεροντότερο, καὶ γι’ αὐτοὺς εἶμαι περήφανος. Αὐτοὶ ἔσπασαν τὴν καθεστηκυία ἄποψη γιὰ τοὺς ἀδιάφορους Ἕλληνες καὶ ἀποστέλλουν πανελλήνιο μήνυμα: «Ἕλληνες, μὲ τὶς Σκουριές σας, ξεσκουριάστε». Ἐγὼ εἶμαι ἕνας ἁπλὸς ταπεινὸς ἱερέας, ποὺ τοὺς συμπαραστέκομαι μὲ ὅση δύναμή μου χαρίζουν ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία, ἡ ὁποία πιστεύω ὅτι ἐντὸς λίγων πλέον ἡμερῶν θὰ ἐνεργήσει καταλυτικά.


Σᾶς ἀπασχολεῖ τὸ ἐμφυλιοπολεμικὸ κλίμα ἀνάμεσα στοὺς κατοίκους μίας περιοχῆς ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιον Ὅρος -μὲ τοὺς γνωστοὺς συμβολισμοὺς καὶ τὴν πνευματικότητά του- βρίσκεται μία ἀνάσα μακριά;


Σαφέστατα μὲ ἐνοχλεῖ τὸ ἐμφυλιοπολεμικὸ κλίμα ποὺ δημιούργησε τὸ κράτος στὴν περιοχή μας, καὶ σαφέστατα διαταράσσεται ἡ ἁρμονία τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας μὲ τὴν πρὸ τοῦ Ἀθω περιοχή. Ρωτοῦν ἂν θὰ ὑπάρξει περιβαλλοντικὴ καταστροφή. Ὑπάρχει τὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ τὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον. Ἡ ζημιὰ ποὺ ἤδη ἐπέφεραν στὴν περιοχὴ μᾶς εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη καὶ ἀνυπολόγιστη· διέρρηξαν τὴν κοινωνικὴ συνοχή, διαίρεσαν τὴν τοπικὴ κοινωνία καὶ τὰ χωριά, στράφηκαν κάτοικοι ἐναντίον τῶν ἄλλων κατοίκων, πατέρας δὲν μιλᾶ στὸ παιδί του, συγγενεῖς δὲν μιλιοῦνται μεταξύ τους, χτυπιοῦνται μεταξύ τους, πῆραν τὰ ὄπλα. Διεταράχθη ἡ δημόσια τάξη, δυσφημίστηκε παγκοσμίως ἡ Χαλκιδική, κατεστάθησαν ὅλοι οἱ κάτοικοι ὕποπτοι γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐγκληματικὴ τρομοκρατικὴ ὀργάνωση. Ὁ δήμαρχος μηνύει ὡς κακούργους τους δημότες του, ἀνήλικα παιδιὰ διὰ τῆς βίας ὁδηγοῦνται σὲ ὑπόγεια νὰ ἐξεταστοῦν ἀπὸ τὴν Ἀντιτρομοκρατική, ὁ ἴδιος δὲν μπορεῖ νὰ πάει στὴν ἕδρα τοῦ δήμου νὰ συνεδριάσει. Ὅλη ἡ περιοχὴ εἶναι ἀστυνομοκρατούμενη, καταπατοῦνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν κατοίκων καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπενέβη ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία. Πάνω ἀπὸ κάθε οἰκονομικὴ μορφὴ δημόσιου συμφέροντος εἶναι ἡ μὴ διάρρηξη τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ ἡ μὴ παρεκτροπὴ τῆς δημόσιας τάξης. Καὶ τὰ δύο ὅμως ἔχουν διαρρηχθεῖ στὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον στὸν μέγιστο βαθμό. Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του γιὰ νὰ μὴ θρηνήσουμε καὶ ἀνθρώπινες ζωές. Ἡ κάθε ἄλλη βλάβη στὸ φυσικὸ περιβάλλον -ὅσο μεγάλη κι ἂν εἶναι- εἶναι μικρότερης βαρύτητας ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη βλάβη ποὺ προανέφερα. Ἡ ἐπένδυση αὐτὴ εἶναι καταστροφικὴ γιὰ τὸν τόπο. Σὲ καμία ἀπολύτως περίπτωση δὲν εἶναι ἀξιοβίωτη,δὲν ἀξίζει νὰ τὴ βιώνεις, νὰ τὴ χαίρεσαι ἐσύ, ὁ διπλανός σου, τὰ παιδιά σου.


Ποιὸς πιστεύετε ὅτι φταίει γιὰ τὴν κλιμάκωση τῆς ἔντασης στὴν περιοχὴ καὶ ποῦ ἐκτιμᾶτε ὅτι θὰ σταματήσει ἡ σύγκρουση αὐτή;


Ὑπεύθυνοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν καὶ κατέστρεψαν ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὑπογράφουν καὶ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Χαλκιδικῆς, τῆς Ροδόπης, τοῦ Κιλκίς, τοῦ Ἐβρου, γιὰ δὲ τὴ Χαλκιδικὴ ὁ κυρίως ὑπεύθυνος εἶναι ὁ πρώην ὑφυπουργὸς Οἰκονομίας κ. Πάχτας -καὶ νῦν δήμαρχος- ποὺ ὑπέγραψε τὴν περιβόητη σύμβαση μεταβίβασης τὸ 2003. Σχετικὰ μὲ τὴ σύγκρουση ποὺ μὲ ρωτᾶτε γιὰ τὶς Σκουριές, σᾶς ἀπαντῶ ὅτι γιὰ μὲν τοὺς Σπαρτιάτες ἴσχυε τὸ «ἢ τᾶν (δηλ. ἢ νὰ φέρεις τὴν ἀσπίδα νικητὴς) ἢ ἐπὶ τὰς (δηλ. ἢ νὰ σὲ φέρουν πάνω της νεκρό), γιὰ δὲ τὴ δική μας νόμιμη σύγκρουση μὲ τὸ πολιτικὸ διεφθαρμένο σύστημα, ποὺ ἐπιζητεῖ τὴν καταστροφή μας, ἰσχύει τό: «ἢ τᾶν ἤ… τᾶν»! Δὲν ὑπάρχει «ἐπὶ τάς». Αὐτὸς ὁ δίκαιος ἀγώνας μας θὰ σταματήσει, ὅταν δοῦμε νὰ μπαίνουν φυλακὴ αὐτοὶ ποὺ ξεπούλησαν ὅλη τὴ δημόσια περιουσία χωρὶς νὰ ζητήσουν ἔστω ἕνα πινάκιο φακῆς γιὰ τὸ Δημόσιο, πλουτίζοντας μόνον τοὺς ἐργολάβους καὶ μεγαλοεκδότες.


Ἔχετε πεῖ ὅτι μία ἄλλη «τρόικα», ἡ Ἁγία Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ἔχει θεσπιστεῖ τὸ Σύνταγμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, δὲν ἔχει βάλει τὴν ὑπογραφή της σὲ κανένα ἐπενδυτικὸ σχέδιο καταστροφῆς καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὴ βάλει. Τί γίνεται ἂν ἡ σύγχρονη «τρόικα» συνεχίσει νὰ πιέζει γιὰ τὶς ἐπενδύσεις;


Διαχρονικὰ ἔχει ἀποδειχτεῖ ἐμπράκτως ὅτι τοῦ μὲν Ἕλληνα ὁ τράχηλος ζυγὸ καὶ πίεση δὲν ὑποφέρει, ἡ δὲ Ἑλλάδα ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι «ποτὲ δὲν πεθαίνει καὶ δὲν τὴ σκιάζει φοβέρα καμιά, ἁπλῶς λίγο καιρὸ ξαποσταίνει καὶ ξανὰ πρὸς τὴ δόξα τραβᾶ»! Διαχρονικά, ὅσοι μᾶς ζήτησαν γῆν καὶ ὕδωρ πάντα ἔλαβαν ὡς ἀπάντηση τὸ «ΟΧΙ» ἢ τὸ «Μολῶν λαβέ». Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση «ὡς τρίπτυχο», ποὺ ἡ τρόικα τοὺς εἶπε «δώσ' τὰ ὅλα» καὶ αὐτοὶ ὑπέγραψαν «πάρ' τὰ ὅλα», ὁ δὲ λαὸς μέχρι τώρα ἐφάρμοζε τὸ «λίγο καιρὸ ξαποσταίνει». Τώρα κάνει τὸ καθῆκον του, ἀφοῦ πλέον δὲν ἔχει νὰ χάσει καὶ τίποτα ἄλλο.


Οἱ δημόσιες τοποθετήσεις σας, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ τὴν τελευταία στὴ Μεγάλη Παναγία, δείχνουν ἕναν ποταμὸ ὀργῆς ποὺ ξεχειλίζει. Εἶστε ὀργισμένος καὶ μὲ ποιούς;


Εἶμαι ἀγανακτισμένος μὲ αὐτοὺς ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες στὴ χειρότερη κατάσταση τῆς Ἱστορίας τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἐνῶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν βλέπουν ποιοὶ τοὺς καταστρέφουν, ἁπλῶς συνεχίζουν νὰ τοὺς ψηφίζουν ἐξαπατώμενοι ἀπὸ τὰ κατὰ συρροὴν καὶ κατ’ ἐξακολούθηση ψεύδη τους καὶ ἀπὸ τοὺς ἐκβιασμούς τους, ποὺ μὲ τρόπο τὰ ΜΜΕ τὰ προβάλλουν, ἐπιδεικνύοντας ἀλληλεγγύη στὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα. Δυστυχῶς μὲ τὴ «συναίνεση» τοῦ λαοῦ πραγματοποιοῦνται ὅλα αὐτὰ καὶ ἐπιτέλους εἶναι ὥρα «ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι».


Ἔχετε δηλώσει ὅτι τὸ Ἡσυχαστήριο «Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία» δὲν πρόκειται σὲ καμία περίπτωση νὰ μετατραπεῖ σὲ «Παναγία Ἀδιαφοροῦσα» καὶ πὼς δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Παναγία χαρακτηρίστηκε καὶ «ὅρος ἀλατόμητον». Μ' αὐτὸν τὸ συμβολισμὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ τύχη τοῦ ὅρους Κάκαβος, κατὰ τὴ γνώμη σας;


Ἡ τύχη τοῦ ὅρους Κάκαβος εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένη μὲ τὴν τύχη τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ὁ Κάκαβος εἶναι ὁ ὑδροταμιευτήρας τῆς περιοχῆς καὶ τῆς ὑπόλοιπης Χαλκιδικῆς. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζουν ὅλα τὰ νερὰ (ἐπιφανειακὰ καὶ ὑπόγεια) ποὺ δίνουν ζωὴ στὸν τόπο μας, στὴν ἀγροτιά, στὴν κτηνοτροφία. Εἶναι ὁ πνεύμονας ποὺ δημιουργεῖ τὸ ὄμορφο μικροκλίμα τῆς περιοχῆς καὶ ἀπορροφᾶ τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, καθαρίζει τὴν ἀτμόσφαιρα, μᾶς παρέχει τὴν ξυλεία. Μέσα σὲ αὐτὸν φιλοξενοῦνται χιλιάδες ζῶα, ἐκεῖ…, ἐκεῖ… Ὅ,τι σχεδίασαν ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ σκοπιμότητα οὔτε τὸν ἄνθρωπο ὑπηρέτησε οὔτε τὴν κοινωνία. Μία μόνη διέξοδος γνωρίζαμε ὅτι ὑπάρχει, τὸ νὰ «πάρουμε τὰ βουνά». Τώρα φροντίζουν νὰ ὑπογράψουν νὰ λεηλατηθοῦν καὶ νὰ καταστραφοῦν καὶ αὐτά, εἶναι ἀπίστευτο αὐτὸ καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ δεχτοῦμε ὁ Κάκαβος νὰ τύχει καταστροφῆς καὶ ἐρημοποίησης, διότι τὴν ἴδια τύχη θὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς.


Ἀπευθυνόμενος στὸν κόσμο στὸ πρόσφατο συλλαλητήριο στὴ Μεγάλη Παναγία τονίσατε ὅτι ὁ χρυσὸς γιὰ νὰ ἀναδειχτεῖ πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ φωτιά. Βλέπετε μπροστὰ κι ἄλλες «φωτιὲς» στὸ σίριαλ τῶν Σκουριῶν;


Τὴ φωτιὰ τὴ βάζουν αὐτοὶ ποὺ ἔβαλαν τὴν ὑπογραφή τους καὶ ποὺ ξεπούλησαν ὅλη τὴ δημόσια περιουσία. Ἀφοῦ ξεπούλησαν τὰ πάντα, ἀφοῦ λεηλάτησαν τὰ ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ πτώχευσαν τὴ χώρα, τώρα ὑπογράφουν νὰ λεηλατηθεῖ καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, τὰ δάση, τὰ βουνά, τὰ νερά μας καὶ ἡ Μακεδονία, ἡ Ροδόπη, ὁ Ἐβρος νὰ γίνουν μία ἀπέραντη χαβούζα τοξικῶν ἀποβλήτων. Εἶναι λυπηρὸ ὁ κ. πρωθυπουργός, ποὺ εἶχε κρίνει σκόπιμο νὰ ρίξει τὴν κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. ἐπὶ Μητσοτάκη γιὰ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», σήμερα ὁ ἴδιος γιὰ τὴ Χαλκιδική, τὸ Κιλκίς, τὶς Σάπες, τὴν Κομοτηνή, τὸ Πέραμα Ἀλεξανδρούπολης νὰ βάζει τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν καταστροφή τους. Ε, λοιπόν, ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θράκη θέλουν πλέον νὰ μετονομαστοῦν σὲ «Ἐλντοράντο»; Ἂν συνεχίσει ἔτσι, εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ ἴδιος θὰ τροφοδοτήσει «τὴ φωτιὰ ποὺ ἔχει ἀνάψει» καὶ ὅτι ὁ κυρίαρχος λαὸς θὰ τὸν στείλει πολὺ σύντομα στὸ σπίτι του.


Μέχρι ποῦ θὰ φτάνατε γιὰ νὰ διαδηλώσετε τὴν ἀντίθεσή σας στὴν ἐπένδυση;


Μέχρι τὴν Παναγία, τὴ Φοβερὰ Προστασία. Δὲν χρειάζεται παραπέρα, οὔτε σὲ ἄλλον. Μπορεῖτε νὰ μοῦ ἀντιτείνετε: Γιατί δὲν καταφεύγετε κατευθείαν σὲ Αὐτὴν καὶ κάνετε τόσες ἄλλες ἐνέργειες; Σᾶς ἀπαντῶ ὅτι ὁ Χριστὸς θέλει ἐμεῖς νὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ μποροῦμε καὶ Ἐκεῖνος θὰ κάνει αὐτὸ ποὺ ἀδυνατοῦμε ἐμεῖς. Εἶπε στὸν κόσμο: «Ἀποκυλῆστε τὸν λίθο». Γιατί; Δὲν μποροῦσε Αὐτὸς νὰ τὸν ἀποκυλήσει; Μποροῦσε. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ ἐμεῖς μπορούσαμε, θέλησε νὰ κάνουμε ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ μποροῦμε καὶ στὴ συνέχεια ὁ Χριστὸς ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἦταν ἀδύνατον σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Εἶπε στὸν νεκρὸ Λάζαρο: «Δεῦρο ἔξω». Πρέπει νὰ συμβάλουν καὶ οἱ δύο θελήσεις, καὶ ἡ ἀνθρώπινη καὶ ἡ θεία. Ἀκόμα καὶ οἱ ἀρχαῖοι, πρὸ Χριστοῦ, πρόγονοί μας ἔλεγαν: «Σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει».


Μαρία Μαθιοπούλου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου