Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

0 Μητροπολίτης Χίου Μάρκος: Να απαντήσουμε στις προκλήσεις Ερντογάν και να δώσουμε δύναμη στον κόσμο

Με επιστολή του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος προτείνει η Εκκλησία να στηρίξει με τον πάντα ζεστό της λόγο το ποίμνιο μετά και τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αμφισβητεί τα σύνορα της χώρας

Ο Ποιμενάρχης τονίζει πως με τον τρόπο αυτό θα δώσει δύναμη στους Έλληνες τη δύσκολη αυτή περίοδο και υποστηρίζει πως ο αγώνας είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά η επιστολή:
Ως Αρχιερεύς, όστις Χάριτι της Τρισηλίου Θεότητος διαποιμαίνω μετά ζήλου κατ’ επίγνωσιν ακριτικήν, αγιοτόκον, μαρτυρικήν και ηρωικήν Ιεράν Μητρόπολιν του Ελληνικού Αρχιπελάγους, της θαλάσσης «που ακόμη και τα κύματα μιλούν ελληνικά» (Οδ. Ελύτης), ήτοι της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών, μετ’ εκπλήξεως εντόνου και πικρίας βαθυτάτης επληροφορήθην τας άνευ ιστορικού ερείσματος δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τας αφορώσας τούτο μεν εις τα σύνορα της Ελλάδος, τούτο δε εις την εθνικήν ταυτότητα των κατοίκων των ως άνω περιρρύτων και ναυσικλυτών νήσων ημών.
Ο ηγέτης της γείτονος χώρας διά των λόγων του ημφεσβήτησεν συνθήκας διεθνείς, αίτινες διέπουν τας σχέσεις των δύο χωρών και συμβάλλουν εις την ειρηνικήν γειτνίασιν αυτών. Ηγνόησεν την απ’ αιώνων αναντίρρητον ιστορικήν πραγματικότητα, την μη αναθεωρουμένην, ως διαλαμβάνεται εις απάσας τας ιστορικάς πηγάς, αλλά και τα εγχειρίδια, τα τεθησαυρισμένα εις τας βιβλιοθήκας απάντων των περιωνύμων Πανεπιστημίων του πλανήτου της γης. Ημφεσβήτησεν την ιεράν παρακαταθήκην των οστέων των προγόνων ημών, ώντινων οι τύμβοι «τα όρια της Πατρίδος γης φυλάττουσι». Αλλά και δεν ηδυνήθη να διακρίνη ότι αι φωναί, αι οποίαι ηχούσιν εις τα ώτά του, είναι τα λυρικά κείμενα του Αλκαίου και της Σαπφούς από τη Λέσβον, οι επικοί στίχοι του Ομήρου από την Χίον, τα μαθηματικά θεωρήματα του Πυθαγόρου από την Σάμον, αι ιατρικαί πραγματείαι του Ιπποκράτους από την Κω και η Σοφόκλειος αναφορά περί του Φιλοκτήτου από την Λήμνον. Φωναί εις γλώσσαν χιλιάδων ετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ: «την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου» (Οδ. Ελύτης).
Όθεν, ως πατήρ πνευματικός των εν συνόλω Ορθοδόξων Χριστιανικών και Ελληνικών πληθυσμών των νήσων της εμπεπιστευμένης μοι Θεοσώστου Επαρχίας, Μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρακαλώ Υμάς, όπως εξ Υμών εκπορευθή λόγος πατρικός και λόγος στηρίξεως και ενισχύσεως των ποιμνίων ημών, των εμμενόντων, εν οις έμαθον και επιστώθησαν, αλλά και αναμενόντων από της Πρωτευούσης της Πατρίδος ημών την διαβεβαίωσιν ότι έχουσιν την συμπαράστασιν της Εκκλησίας εις την συνέχισιν του εκκλησιαστικού, εθνικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού και οικονομικού αγώνός των, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού και προάσπισιν της ενδόξου Ελλάδος.

Επί δε τούτοις διατελούμεν,
Ελάχιστος εν Αρχιερεύσι
+ Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου