Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

0 Διαβάστε τι πιστεύει ο (κατά τον Άγ. Κοσμά Αιτωλό) Αντίχριστος Πάπας για τον εαυτό του. Αυτόν προσκυνούν ξεδιάντροπα σήμερα οι Ορθόδοξοι Ταγοί!!!

ΑΙ ΦΡΙΚΤΑΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΤΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» (ΚΑΤΑ ΤΟ 1870)


«Ο Πάπας είναι τοποτηρητής του Θεού και όποιος αρνείται αυτό το γεγονός είναι ψεύτης. Ο Πάπας είναι αντικαταστάτης του Θεού πάνω στους καλούς και τους κακούς αγγέλους. Ό,τι τελείται με την εξουσία του Πάπα, τελείται με την εξουσία του Θεού. Ο Πάπας είναι πιο υψηλά από τον Απόστολο Παύλο».

 
ΈΝΑ συγκλονιστικόν κείμενον με τας φρικτάς και βλασφήμους αποφάσεις της «Πρώτης Βατικανικής Συνόδου», αι οποίαι ελήφθησαν επί Πάπα Ρώμης Πίου Θ´ κατά το έτος 1870 εδημοσιεύθη εις το περιοδικόν «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» της αντιοικουμενιστικής Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Το κείμενον αποτελεί μετάφρασιν από το Ρωσικόν πρωτότυπον βιβλίον «Ο Παπισμός και οι αγώνες του κατά της Ορθοδοξίας». Το κείμενον (καταγράμμα απόσπασμα εκ του βιβλίου) έχει ως ακολούθως:το βλέμμα του Πάπα

"Την εξουσία του ο Πάπας τη λαμβάνει απευθείας από τον Θεό, οι δε αυτοκράτορες και οι βασιλιάδες από τον Πάπα.
Ο Πάπας είναι τοποτηρητής του Θεού και όποιος αρνείται αυτό το γεγονός, είναι ψεύτης. Ο Πάπας είναι αντικαταστάτης του Θεού πάνω στους καλούς και τους κακούς Αγγέλους· ό,τι τελείται με την εξουσία του Πάπα, τελείται με την εξουσία του Θεού. Όποιος δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον Πάπα, δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον Θεό. Κάθε τι που κάνει ο Πάπας είναι αρεστό στον Θεό.
Τον Πάπα δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς, επειδή έχει λεχθεί ότι:
Ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ ουδενός ανακρίνεται”. Η δύναμη και η εξουσία του εκτείνεται ίσαμε τα πνευματικά, τα γήϊνα και τα καταχθόνια. Ο Πάπας είναι ομοίωση του Χριστού, στο σώμα του δε, ζει το Άγιο Πνεύμα.
Ο Πάπας είναι κύριος πάντων, βασιλιάς και αιτία πάσης αιτίας. Ο Πάπας είναι νυμφίος και κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. Ο Πάπας δεν μπορεί να πλανάται η να κάνει λάθος, είναι παντοδύναμος και μέσα του ενυπάρχει όλο το πλήρωμα της δυνάμεως και εξουσίας. Είναι ο Πάπας πιο ψηλά από τον Απόστολο Παύλο, γιατί σύμφωνα με την κλήση του στέκει στο ίδιο επίπεδο με τον Απόστολο Πέτρο. Γι αυτό τον λόγο μπορεί να διαφωνεί με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και να δίνει εντολές αντίθετες με τις επιστολές εκείνου. Το να κατηγορεί η να καταγγέλλει κάποιος τον Πάπα είναι το ίδιο όπως το ν αμαρτάνει ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, είναι δε κάτι που δεν συγχωρείται ούτε σ αυτόν ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Το τριπλό στέμμα (η τιάρα – σ.μ.) του Πάπα σημαίνει το τρισσό της εξουσίας του: Πάνω στους Αγγέλους στους ουρανούς, πάνω στους ανθρώπους στη γη και πάνω στους δαίμονες στην κόλαση.
Ο Θεός παραχώρησε στην εξουσία του Πάπα όλους τους νόμους, άλλα ο ίδιος ο Πάπας είναι πιο ψηλά απ όλους τους νόμους. Αν ο Παπας απεφθέγγετο απόφαση ενάντια στην κρίση του Θεού, τότε η κρίση του Θεού πρέπει να διορθωθεί και να μεταβληθεί. Ο Πάπας είναι το φως της αλήθειας και ανταύγειά της. Ο Πάπας είναι το παν επί πάντων και τα πάντα δύναται…».
(Σ. Νόσωφ, “Ο παπισμός και οι αγώνες του κατά της Ορθοδοξίας”, μετάφρασι από το ρωσικό πρωτότυπο υπό Χαραλάμπους Ι. Ασσιώτη, θεολόγου, εκδόσεις “Κύπρος, η Αγία Νήσος – Αιγιαλούσα Καρπασίας” 1997, σ.σ. 23–27. Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αυτό το αξιόλογο βιβλίο, τούτο διατίθεται και από το βιβλιοπωλείο “Το Φως” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου)".
Σημείωσις «Ο.Τ.»
Με τους Παπικούς υβριστάς του Θεού συνομιλεί δια την ένωσιν των «Εκκλησιών» το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ολόκληρος η Ελληνόφων Ορθοδοξία και εν σημαντικόν τμήμα της Σλαβικής Ορθοδοξίας. Ο Παπισμός αναγνωρίζεται ως κανονική «Εκκλησία» και ο Πάπας ως κανονικός Επίσκοπος Εκκλησίας, ενώ μέχρι προ ολίγων ετών επολεμάτο υπό των Ορθοδόξων ως αίρεσις, εκ της οποίας πηγάζουν όλαι αι αιρέσεις και τα κινήματα της αθεΐας. Κάποιαι δυνάμεις εντός της Ορθοδοξίας νοθεύουν την Πίστιν και εξισώνουν την Αλήθειαν με το ψεύδος, το φως με το σκότος, την Εκκλησίαν, η οποία σώζει, με την «Εκκλησίαν», η οποία διαστρεβλώνει τον Ευαγγελικόν λόγον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου