Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

0 Στίς Η.Π.Α. κυκλοφόρησε παιχνίδι καί βίντεο, ὅπου λογχίζουν τον ΧΡΙΣΤΟ.......Ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων ὡς σύστημα ἐξουσίας καί ἐπιβολῆς τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου δέν σταματᾶ νά ἐπινοεῖ νέους τρόπους ἀποχριστιανοποίησης καί καλλιέργειας μίσους πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό, παντοῦ στήν ἀνθρωπότητα!
Στρώνει πυρετωδῶς καί ἀπαύστως τό κόκκινο χαλί ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί μελλοντικοῦ Παγκοσμίου Δικτάτορά της, καί τό ραίνει μέ ροδοπέταλα σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, προετοιμάζοντας τήν τελική γενιά ἔτσι, ὥστε ὄχι μόνο νά μήν ἀντιδράσει στήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί στήν ἐπιβολή τῆς Οἰκουμενιστικῆς Πανθρησκείας τοῦ Σατανᾶ, ἀλλά ἀκόμη χειρότερα νά τά βλέπει ὡς "φυσιολογικά" καί νά τά θέλει!

Στίς Η.Π.Α. κυκλοφόρησε παιχνίδι καί βίντεο διαφημίσής του, ὅπου μετατρέπουν τήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ σέ χαρούμενο μά καί βίαιο "παιχνιδάκι" διασκέδασης (καί ὄχι ψυχαγωγίας...) τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν!
Μέ τό βλάσφημο αὐτό παιχνίδι, ἐκτός ὅτι τά ἀνήλικα παιδιά μαθαίνουν πῶς νά ἐμπαίζουν τά ἱερά καί ὅσια, κυριολεκτικά μετατρέπονται σέ "δολοφόνοι τοῦ Χριστοῦ" γιατί Τόν λογχίζουν!
Φρίκη!
Ὡραῖα μηνύματα περνοῦν στήν σωστή πνευματική καί ψυχολογική διάπλαση τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν!...
Τρία εὔλογα ἐρωτήματα γεννῶνται ἀπό ὅλο αὐτό τό κατάντημα, πού ἔχουν εὔκολες ἀπαντήσεις γιά κάθε καλοπροαίρετο καί σώφρονα ἄνθρωπο:
1. Ποῦ εἶναι τά "ἀνθρώπινα δικαιώματα", οἱ "ἀγάπες" σέ ὅλες τίς πίστεις, οἱ "ἰσότητες" καί οἱ κάθε εἴδους "ἀνθρωπισμοί" τῶν "προοδευτικῶν" παγκοσμιοποιητῶν καί τῶν οἰκουμενιστῶν, πού δέν εἶναι "συντηρητικοί", "κακόβουλοι ζηλωτές", "φονταμενταλιστές", "φανατικοί καί ἀκραῖοι χριστιανοί" καί ἄλλα συναφῆ;...
Χρησιμοποιοῦνται μόνο κατά τό δοκοῦν, μόνο γιά νά ἀποχριστιανισθεῖ ἠ ἀνθρωπότητα καί γιά νά διαστραφοῦν τά ἀνθρώπινα ἤθη καί τό σύστημα ἀξιῶν, τά ὁποῖα μισεῖ ὁ Διάβολος, ὁ ἐπερχόμενος Ἀντίχριστός του καί ὅλα τά ὄργανά τους πού "ἐργάζονται" γιά αὐτούς συνειδητά καί ἀσυνείδητα, ἀπό καταβολῆς κόσμου μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν Μέλλουσα Κρίση!
2. Γιατί δέν ὑβρίζονται καί δέν βλασφημοῦνται οἱ "θεοί" τῶν ἄλλων θρησκειῶν, παρά μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός;
Γιατί ὅπως ἕνας πολεμιστής δέν χτυπᾶ τόν ἀέρα ὡς ἀνύπαρκτο ἐχθρό του, ἔτσι καί ὁ διάβολος δέν χτυπᾶ τούς ψεύτικους θεούς -πού ὁ ἴδιος ἐπινόησε γιά νά παραπλανᾶ τούς ἀνθρώπους-ἀλλά τόν μόνον Ἀληθινό Θεό πού ἀναγνωρίζει ὡς πραγματικό ἐχθρό του! Οὐσιαστικά, Τόν ὁμολογεῖ ὡς τόν μόνον Ἀληθινό!
3. Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά συμβαίνουν τέτοια καί παρόμοια φρικαλέα συμβάντα στή ζωή μας καί στόν κόσμο;
Γιά τίς ἁμαρτίες μας πού αὐτοβούλως πράττουμε ἀποστασιοποιημένοι ἀπό Αὐτόν.
Γιά τήν ἀπουσία τῆς μετάνοιάς μας.
Καί γιά νά εἴμαστε ἀναπολόγητοι πώς δέν εἴδαμε καί δέν ἀκούσαμε τίποτε πού νά μᾶς κάνει νά σταματήσουμε νά ἁμαρτάνουμε καί νά μή μᾶς παρακινήσει νά μετανοήσουμε!
Ἀκολουθεῖ τό βίντεο:


https://www.youtube.com/watch?v=O8k5jjhNxDo

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου