Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016Toὺς «Παραιτηθεῖτε» δὲν τοὺς πολεμᾶ κάποιος.
Μόνον στὸ θολωμένο τους μυαλό, ποὺ ὁ κόσμος μοιάζει μία Εὐρώπη, τοὺς πολεμοῦν τὰ κυκλώματα τοῦ Λαλάκη τοῦ Λαζοπούλου, μὲ τὰ διάφορα ἀστεῖα του μὲ κλανιὲς ἀπὸ γριές.

Οἱ ἀπεργίες ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ δύο ἑβδομάδες, μὲ σκοπὸ νὰ μὴν πουληθοῦν τὰ Μ.Μ.Ε. (κάτι τὸ ὁποῖο θέλουν κομασμένα οἱ τοῦ «Παραιτηθεῖτα», ἀρκεῖ νὰ τὰ πουλήσουν οἱ ἴδιοι.
Ἀλλὰ τὰ ἄτομα νομίζουν ὅτι οἱ ἀπεργίες ξεκινοῦν μὲ στόχο τὴν συγκέντρωσή τους στὶς 15 Ἰουνίου.
Παράνοια.Δὲν ἀσχολοῦνται κἂν οἱ Συριζαῖοι, ποὺ ἡ μόνη τους ἔγνοια εἶναι ἡ ὑπό-δόσις γιὰ τὸ ΔΝΤ καὶ γιὰ νὰ κάνουν τὰ χατήρια τῆς Κομισιόν, μὲ λίγα λόγια βγάζουν τὰ ἴδια γοῦστα μὲ τοὺς «ἀκομματίστους» τοῦ «Παραιτηθεῖτε».
Ἁπλᾶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν εἶναι αὐτοὶ μέσα στὸν χορὸ τοῦ ντεφιοῦ τοῦ Ντάισεμπλουμ καὶ τὰ μασουλᾶ ὅλα τὰ ΕΣΠΑ ὁ Καρανίκας.

Τὸ πρόβλημά τους δὲν εἶναι κἂν ὁ Καρανίκας σὰν θέση. Τὸ πρόβλημά τους εἶναι ὅτι δὲν εἶναι ὁ Παπασταῦρος ἐκεῖ, ποὺ τοὐλάχιστον φορᾶ μία γραβάτα καὶ εἶναι δικό «μας» παιδί.

Δὲν πολεμᾶμε κάποιον νὰ μὴν κατεβῇ νὰ διαδηλώσῃ.
Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τῶν «Παραιτηθεῖτε», ποὺ τόσα χρόνια λοιδωροῦσαν ὁποιανδήποτε διαμαρτυρία κατὰ τῶν κομμάτων, ποὺ οἱ ἴδιοι στήριζαν μανιασμένα, μὲ γελοῖες δικαιολογίες περὶ κλεισίματος δρόμων καὶ τουρισμὸ ποὺ πλήγεται.
Τὴν ὑποκρισία κτυπᾶμε τοῦ δῆθεν ἀκομματίστου χαρακτῆρος τῆς συγκεντρώσεως.

Ἀκομμάτιστος ὑποψήφιος τοῦ Πασόκ, μόνον οἱ ἴδιοι μποροῦν νὰ δοῦν μέσα στὴν μούρλα τους, ποὺ εὑρίσκονται στὴν ἀπ΄ ἔξω.

Σιγὰ σιγὰ ὅμως, βλέποντας ὅτι τελικὰ δὲν πολυ-τραβᾶ τὸ πρᾶγμα, στηρίζουν καὶ οἱ βενιζέλοι καὶ οἱ λοβέρδοι αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀνοικτὰ καὶ ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ ὁ κομματικὸς μηχανισμός.

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ στηρίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια τὴν σημερινὴ θατσερικὴ κυβέρνηση, ποὺ ἰδιωτικοποιεῖ τὰ πάντα στὸν βωμὸ μιᾶς ἀξιολογήσεως, ποὺ σὰν πληγὴ ἀνοικτὴ δὲν κλείνει ποτέ.
Ἀλλὰ δὲν τὸ κάνουν γιατὶ δὲν εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ πάθος γιὰ κρατικὸ χρῆμα εἶναι δυνατότερο ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἰδεολογία.

Ἐκμεταλλεύονται μὲ ψέμματα καὶ εὐχολόγια, ὡς ἄλλοι Συριζαῖοι, τὴν δυστυχία τοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὴν λιτότητα, ποὺ αὐτοὶ στηρίζουν καὶ δηλώνουν ὅτι θέλουν νὰ στηρίξουν τὸν χαμηλόμισθο καὶ τὸν συνταξιοῦχο, ποὺ τὸ μνημόνιο-τοτὲμ ποὺ προσκυνοῦν, κυριολεκτικῶς κατέστρεψε.

Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ ἀλλάξῃ ἡ διαχείρισις. Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἀλλάξῃ ἡ πολιτική.

Καὶ δὲν πρόκειται νὰ σταματήσουμε νὰ τοὺς κάνουμε ῥεζίλι τῶν σκυλιῶν, μέχρι καὶ ὁ τελευταῖος πραγματικὸς πολίτης νὰ καταλάβῃ ὅτι αὐτὸς ὁ συρφετὸς μνημονιολάγνων καὶ ὀννεδιτῶν δὲν εἶναι πολῖτες, ἀλλὰ κομματικὰ στελέχη, ποὺ ἁπλᾶ κατέβασαν καὶ ἔκρυψαν τὶς σημαῖες τους, μήπως καὶ τσιμπήσῃ κάποιον καὶ φωνάξει μαζύ τους «Ντάισεμπλουμ ἄρχοντα, πᾶρε μας τὰ ὑπάρχοντα»!

Ζάβαλος Χάρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

ΠΗΓΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου