Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

0 Δικαστικὴ Ἀλητεία νομιμοποιεῖ τοὺς …βιασμοὺς παιδιῶν!!!

Δικαστικὴ ἀλητεία !@ Ἀρχὴ Ἀδίκου, τρόμου, ἐκφοβισμοῦ τῶν γηγενῶν κατοίκων τῆς χώρας, παρότρυνσις στὸ ἔγκλημα τοῦ βιασμοῦ, ἄκομα κι ἐὰν πρόκειται γιὰ μικρὰ παιδιά!!!!
Ἀθώωσαν τὸν ἰσλαμοκαννίβαλο ποὺ ἠκολούθησε καὶ βίασε τὸ δεκάχρονο ἀγοράκι στὰ ἀποδυτήρια  πισίνας στὴν Αὐστρία, μὲ τὴν δικαιολογία τοῦ ὄτι «λόγῳ διαφορετικῆς κουλτούρας, δὲν κατάλαβε πὼς τὸ παιδάκι δὲν ἤθελε νὰ ….βιασθῇ!»


Τί ἀπομένει;;;

Νὰ σκοτώνουν καὶ μετὰ νὰ τοὺς ἀθωώνουν μὲ τὴν αἰτιολογία πὼς δὲν κατάλαβαν ὅτι τὸ θῦμα δὲν ἤθελε νὰ …πεθάνῃ!!!

Πρόκειται λοιπὸν γιὰ μίαν καλὰ ὀργανωμένη πέμπτη φάλαγγα, μὲ συντονισμὸ καὶ συνεργασία σπείρας προδοτῶν ἐντὸς τῶν τειχῶν, ποὺ ἀφορᾷ στὴν σπορὰ τρόμου, ὥστε οἱ γηγενεῖς νὰ λουφάξουν, νὰ παραδοθοῦν, νὰ ἀποποιηθοῦν κάθε ἀπαιτήσεως γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ζωή, ὥστε νὰ προχωρήσῃ  ἡ ὀργανωμένη κατάληψις τῶν κρατῶν ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ ἐξισλαμισμὸς τῶν χωρῶν …..
Κι ὅποιος ἀντιστέκεται, θὰ εἶναι …….«φασίστας»!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ
Ἡ ὑπόθεσις, ποὺ συγκλονίζει τὴν Αὐστρία, εἶναι λίγο παλαιά, μὰ πέρα γιὰ πέρα ἀληθὴς κι ἔχει ὡς ἐξῆς:

Στὰ μέσα τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2016 κατεδικάσθη πρωτοδίκως ὁ βιαστὴς καὶ τὸ δικαστήριο ὅρισε ἀποζημίωση 4.730 εὐρῶ (3.750 λίρες) γιὰ τὸθῦμα.
Ὁ βιαστής, ποὺ ἀντιμετώπιζε ἔως καὶ 15 χρόνια φυλακίσεως, κατὰ τὸν αὐστριακὸ δίκαιο, τὴν γλύτωσε μὲ μικροτέρα ποινή, προφανῶς λόγῳ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας του (διότι ἐδήλωσε ἀνήλικος), ἀλλὰ καὶ τὴν προηγουμένη καλή του συμπεριφορά.
Τὸ δικαστήριο ἔλαβε ὑπ΄ ὄψιν τὶς «δυσμενεῖς συνθῆκες διαβιώσεως» τοῦ κατηγορουμένου.
(Κατὰ δήλωσίν του, ἐπὶ πλέον, εἶχε τέσσερις μῆνες νὰ ἔλθῃ σὲ ἐρωτικὴ ἐπαφή!!! «Ἱκανός» λόγος γιὰ …βιασμούς!!!)

Τὸ πρῶτο δικαστήριον λοιπὸν ἔκρινε τὸν Amir Α. ἔνοχο καὶ τὸν κατεδίκασε σὲ ἕξι χρόνια φυλακή.
Μία πολὺ χαμηλὴ ποινή, λόγῳ …προτέρου ἐντίμου βίου.

Τὸ πιὸ τρελλὸ τῆς ὑποθέσεως ὄμως ἔρχεται λίγο καιρὸ μετά, ὄταν ἀργότερα, τὸ Ἀνώτατον Διαστήριον τῆς Αὐστρίας, ὅπου ἔφθασε ἡ ὑπόθεσις, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὄτι στὸ πρῶτο δικαστήριο δὲν εἶχε διευθετηθῆ καλῶς ἡ ὑπόθεσις καὶ ὅτι ὁ μετανάστης δὲν «κατάλαβε» καλὰ ὅταν τὸ ἀγόρι φώναζε «Ὄχι», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κρίνῃ πὼς ναὶ μὲν πρόκειται γιὰ σεξουαλικὴ ἐπίθεση, ἀλλὰ …ὄχι γιὰ βιασμό!!!
Δηλαδὴ ὁ
Amir Α. δὲν κατάλαβε ὅτι ἐνεργοῦσε ἐνάντια στὴν θέληση τοῦ παιδιοῦ…!!!


Pictured: Iraqi migrant who raped a ten-year-old boy in an Austrian swimming pool ‘because it was a sexual emergency’ bows his head in shame as he is jailed for six years

Schandalig: veroordeling moslimimmigrant voor verkrachting 10-jarige jongen wordt vernietigd door Hooggerechtshof

Ἔρευνα
Θεοφανάκης Στέφανος
πηγη:http://filonoi.gr/2016/10/24/dikastikh-alhteia-nomimopoiei-toys-biasmoys-paidion/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου