Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

0 ΣΜΡΟΣ (ε.α.) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΘ. «Έλληνες ας λείπουν τα πανηγύρια και οι χάρες για την Απόφαση του ΣτΕ, ότι θα εισέρχονται μόνο Έλληνες στις στρατιωτικές σχολές....»« Στις  3-06-2010 εναντιώθηκα εγγράφως για την εισαγωγή αλλοδαπών στις στρατιωτικές σχολές. Ας λείπουν τα πανηγύρια και οι χάρες για την Απόφαση του ΣτΕ, ότι θα εισέρχονται μόνο Έλληνες στις στρατιωτικές σχολές....Σαν Έθνος κινδυνεύουμε, διοτι δεν υφίσταται στις προυποθέσεις το γένος. Με την εν λόγω Απόφαση του ΣτΕ, σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα στράτευμα πολυεθνικό   δλδ τύπου Αμερικής... Ελληνικέ Λαέ μην σκύβεις άλλο το κεφάλι.....ΕΠ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ....είναι το χρέος μας στις επόμενες γενεές...». Η Αποφαση του ΣτΕ, όπως αναλύεται απο τον ηλεκτρονικό τυπο.....Μη νόμιμη έκρινε το Συμβουλίου της Επικρατείας διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που επέτρεπε σε πολίτες που έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση να εισάγονται στη Σχολή Ανθυπασπιστών της Πυροσβεστική Ακαδημίας και κατά προέκταση στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ειδικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία   εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

Το ΣτΕ με την υπ΄  αριθμ. 205/2016 γνωμοδότησή του με πρόεδρο τον Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Λιάκουρα, έκρινε εν μέρει μη νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος  και ειδικά ως προς το σκέλος εκείνο των πολιτογραφηθέντων και διέταξε την διαγραφή της σχετικής διάταξης.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ επισημαίνει στην γνωμοδότησή του, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Στη διάταξη της παραγράφου  1α του άρθρου 3 του σχεδίου ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών με κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, για όσους δε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

Όπως, όμως, έχει κριθεί (ΣτΕ 3317/2014), με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και, επομένως, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το νομικό καθεστώς του Έλληνα πολίτη.

Ενόψει τούτου, η ανωτέρω ρύθμιση, που απαιτεί για τους υποψηφίους στην εν λόγω Σχολή τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, περιέχει μη νόμιμο κριτήριο και πρέπει να διαγραφεί».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου