Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

0 Έτσι η Goldman Sachs οργάνωσε την χρεοκοπία της Ελλάδας