Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

0 140 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ, απαντούν για την ΑΔΙΚΗ επίθεση στο βιβλίο Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού


Για σας! 
Ίρθα στιν Ελλάδα πριν πeρίπu 3 xρόνια. 
Τι γλόσα eμαθα να τι μιλό, όμος δeν ίκσερα να γράφο. 

Πριν λίγuς μίνες epeσe στα xeρια μu το βιβλίο Γραμματικίς κe μe βοίθισe πολί! Επιτeλuς eμαθα να γράφω eλλινικά.

Θeλο να eυxαριστίσο τuς κιρίuς πu σκeφτικαν να απλοπιίσuν τι γλόσα, για να τη μαθeνuμε πιο eφκολα κe τι δασκάλα μu, πu αγαπάι κι αφτί το βιβλίο κe το στιρίζι κe βοίθισe να γράπσο αφτό το κίμeνο κe διόρθοσe τα ορθογραφικά μu λάθη για να ίνe τeλιο.


Παρακαλό πολί τιν eλλινικί κιβέρνισι να μιν αποσίρι το βιβλίο, πu exi δexτι φοβeρί eπίθeσι από ανθρόπuς αδαίς (δeν ξeρο αν το eγραπσα σοστά, eτσι τuς λeνe ι ιδικί), ινe πολί xρισιμο. 

Γι αφτό, ζίτισα κe τι στίριξι φίλον μu πu eμαθαν κι αφτί να γράφuν μe τι βοίθια τu.

1.Άλεκς, 2.Λuλu, 3.Ρίτα, 4.Μuxαμeτ, 5.Τιτίκα, 6.Ζακ, 7.Τzον, 8.Μπεν, 9.Ντάνι, 10.Μισeλ, 
11.Κeιτ, 12.Λuκας, 13.Πιeρ, 14.Τzακ, 15.Αxμeντ, 16.Μπιλ, 17.Ρασeλ, 18.Φατμe, 
19.Μeρι, 20.Ρον, 21.Γκαμπριeλλα, 22.Χανς, 23.Άντονι, 24.Τzeσσικα, 
25.Χάρρι, 26.Ανν, 27.Λόρα, 28.Πολ, 29.Λίζα, 30.Φρeντ, 
31.Κρις, 32.Γιαeλ, 33.Τzeννιφeρ, 34.Πeγκι, 35.Αιντα, 36.Ντάνα, 37.Άμπρα, 
38.Σeλι, 39.Αλί, 40.Αμπντuλ, 41.Άλαν, 42.Ραμπάx, 43.Ράιαν, 44.Eλίzαμπeθ, 
45.Τζακ, 46.Γιοσeφ, 47.Τeό, 48.Μάικλ, 49.Uμάρ, 50.Γιόνι, 51.Λuίz, 
52.Καρίμ, 53.Ραxίλ, 54.Ρuθ, 55.Τόμας, 56.Τzάνeτ, 57.Ιλeιν, 
58.Τόμας, 59.Ντον, 60.Ντeιβιντ, 61.Νίκο, 62.Αντeλα, 63.Μάιρα, 64.Σάρα, 
65.Τzόννι, 66.Σαμ, 67.Τζόι, 
68.Ντeνίz, 69.Κλάιντι, 70.Κιμ, 71.Φάμπιο, 72.Χuάν, 73.Μανueλ, 
74.Γιόxαν, 75.Βλαντιμίρ, 76.Τατιάνα, 77.Αντuάν, 78.Χοσe, 
79.Κίσα, 80.Έλeν, 81.Σιλβάνα, 
82.Μαχμuντ, 83.Λίντια, 84.Τρeισι, 85.Γιuρι, 86.Εκτορ, 87.Τzό, 
88.Μπράιαν, 89.Πάτρικ, 90.Έμμα, 91.Μπίλλι, 92.Κeν, 93.Φάραχ, 
94.Μαρτίνα, 95.Τzuzeππe, 96.Tzόzeφ, 97.Καρολάιν, 98.Ιρeνe, 
99.Βeρόνικα, 100.Σίσσι, 101.Ματ, 102.Φράνκο, 103.Σuzαν, 
104.Αxμάντ, 105.Ρόμπeρτ, 106.Γκuσταβ, 107.Άντρea, 
108.Έμιλι, 109.Φeρνάντο, 110.Τόμας, 111.Μόργκαν, 112.Πάμeλα, 
113.Λόγκαν, 114.Τzασμίν, 115.Κάρλος, 116.Αλen, 117.Όπρα, 118.Μαριάν, 
119.Τομά, 120.Ντιμίτρι, 121.Μπριγκίτ, 122.Ντάνιeλ, 123.Μπρuνο, 124.Μeλίσσα, 
125.Αλεxάντρο, 126.Αντeλ, 127.Χάννα, 128.Μίντα, 129.Λίντα, 130.Χuσeίν, 
131.Σαμίρ, 132.Μπόμπι, 133. Μανσuρ, 135.Γκeιλ, 
136.Λeισα, 137.Ντρeικ, 138.Σιλβeστeρ, 139.Ντeιβ, 140.Ανuκ

to xeri mu ponai, eπeσα xθeς και xτίπισα, γι αφτό δeν μπόρeσα να γράπσο πιό πολλά γι αφτό το ιπέροxo βιβλίο!!

(Το άρθρο είναι προφανώς χιουμοριστικό και σαρκαστικό, οποιαδήποτε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα είναι καθαρά συμπτωματική και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. 

Το νέο βιβλίο Γραμματικής Ε” και Στ” Δημοτικού, όμως, που διδάσκει ακριβώς αυτόν τον τρόπο γραφής, 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, είναι πραγματικότητα! 
Όπως πραγματικότητα είναι κι ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί το υποστηρίζουν)

Ε. Κ.

 Πηγή: ena1.org

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου