Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

0 Ποιός Ἕλληνας δέν θέλει μία ΔΕΗ στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ;Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀγγέλου Γιάννη:


Καλημέρα Νικόλα.

Εὑρίσκομαι στὴν δυσάρεστη θέση να ὑπερασπισθῶ τὴν ΔΕΗ, ἀλλὰ θὰ τὸ κάνω γιατὶ μᾶς ὁδηγοῦν ὁλοταχῶς στὰ λαμόγια!


Ἡ ΔΕΗ, στὰ πλαίσια τῆς ἀπελευθερώσεως, ὅπως αὐτοὶ τὴν ἐννοοῦν, ὑποχρεώνεται νὰ κρατᾷ σταθερὴ τιμή, δίδοντας πλεονέκτημα στοὺς ἄλλους παρόχους.
Ὅμως, μὴν λησμονοῦμε πὼς ἡ ΔΕΗ εἶναι ἡ μοναδικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ κατεβάσῃ τιμές, ποὺ καλύπτει ὅλην τὴν χώρα, ποὺ ἔχει ὑποχρεωθεῖ νὰ χαρίζῃ ῥεῦμα στοὺς παρόχους….
Οἱ ἄλλοι πάροχοι πωλοῦν φθηνὸ ῥεῦμα στὰ πρῶτα τρία τιμολόγια καὶ μετὰ ἀρχίζουν τὰ ὄργανα.

Ὅποιος ἔκανε τὸ λάθος νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν ΔΕΗ τὸ πλήρωσε πανάκριβα…
Ἁπλᾶ, οἱ ἄθλιοι προσπαθοῦν νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ΔΕΗ, τῆς τὰ φορτώνουν ὅλα καὶ φυσικὰ πηγαίνουν νὰ τὴν χρεωκοπήσουν, μὲ πολιτικὲς ποὺ δὲν θὰ υἱοθετοῦσε οὔτε παιδάκι τῆς Α΄ Δημοτικοῦ.

Μεγάλη ἡ συζήτησις. Στὴν διάθεσή σου ὅποτε θελήσῃς…


—————-

Σχόλιον παπποῦ Νίκου Ἀρβανίτου

Ὄντως ἡ ΔΕΗ τῶν τελευταίων 30 ἐτῶν, ἡ ὑποδουλωμένη στὰ πολιτικὰ καὶ συνδικαλιστικὰ λαμόγια, ἡ ΔΕΗ στὰ νύχια ἰδιωτῶν ἁρπακτικῶν, σηκώνει πολὺ μεγάλη συζήτηση.

Ποιός Ἕλληνας δέν θέλει μία ΔΕΗ στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ;

Δὲν πηγαίνω σὲ ἰδιώτη πάροχο, παρ’ ὅ,τι οἱ τιμές τοὺς εἶναι ἐλκυστικές καὶ πέραν τοῦ τριμήνου.
Ἡ ΔΕΗ εἶναι ἀκριβή. Πολὺ ἀκριβὴ καὶ βεβαίως μπορεῖ νὰ κατεβάσῃ τὶς τιμές, ἀλλὰ εἴπαμε, εἶναι στὰ νύχια ἰδιωτῶν-ἁρπακτικῶν καὶ τῶν χιλιοβολεμένων πολιτικοσυνδικαλιστικῶν λαμογιῶν.

Τὸ ζητούμενον εἶναι, τὸ πῶς ἀνατρέπεται μία ἄῤῥωστη κατάστασις.
Τὸ πῶς ἀνατρέπεται μία ἀδίστακτη χούντα καὶ πῶς ἀλλάζεις τὴν νοοτροπία τῶν ὑπαλλήλων καὶ τεχνικῶν τῆς ΔΕΗ, οἱ ὁποῖοι εἶναι γαλουχημένοι στὸ νὰ ἁρπάζουν ἐκβιαστικά, τρελλὲς συνολικὰ ἀποδοχὲς καὶ συντάξεις, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλους ἐργαζομένους, ἀντιστοίχου ἐπικινδυνότητος.

Πῶς νά τούς ἀλλάξω τά μυαλά, καί νά πεισθοῦν, ὅτι δέν δικαιοῦνται οἱ διοικητικοί, π.χ. ὑπάλληλοι, νά ἔχουν ἀπολαβές σέ χρῆμα καί σέ εἶδος, πολλαπλάσιες, σὲ βάρος τῶν ὑπολοίπων Ἑλλήνων;

Πῶς νά ἀλλάξω τά μυαλά καί νά πεισθοῦν, οἱ τεχνικοί τῆς ΔΕΗ, ὥστε καί αὐτοί νά μήν προκαλοῦν μέ τίς ἀπολαβές τους σέ χρῆμα καὶ σὲ εἶδος, οἱ ὁποῖες εἶναι πολλαπλάσιες, σὲ σέγκριση ἄλλων τεχνικῶν τῆς ἀναλόγου ἐπικινδυνότητος ἐργασίας;


Ἡ νόθα νοοτροπία, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἐργατοπατέρες ὅλου τοῦ καθεστωτικοῦ, φασιστικοῦ πολιτικοῦ φάσματος, γιὰ τὰ κεκτημένα «καὶ ἂν εἴμαστε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι μάγκες, ἔχουμε τὸ «ἐλεύθερο» νὰ τὰ διεκδικήσουμε καὶ νὰ τὰ ἐπιτύχουμε» εἶναι καὶ ὁ νόθος συνδικαλισμός, κυρίως τῆς ψευδεπιγράφου ἀριστερᾶς, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἐδῶ ποὺ καταντήσαμε….


Εἶναι ὄντως, τεράστιο τὸ θέμα τῆς ὑποδουλωμένης σὲ ἑκατοντάδες νταβατζῆδες ΔΕΗ……

Ἐγὼ προσωπικά, δὲν εἶμαι αἰσιόδοξος μεσοπρόθεσμα.

Μπαρμπανῖκος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου